Navigace

Obsah

Obec Rudník vyhlašuje

VÝZVU

K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ  PODPORY

NA  REALIZACI VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2019

● Jste občanem obce Rudník nebo spolkem sídlícím nebo působícím na území obce?

● Chcete v tomto roce uspořádat společenskou, kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost?                        

● Máte v hlavě nápad jak využít volný čas našich občanů nebo přispět k zlepšení vzhledu obce?   

Pak máte šanci získat na svůj projekt finanční podporu do výše 30.000 Kč z rozpočtu obce Rudník!

Žádosti na předepsaném formuláři podávejte do 15.4. prostřednictvím podatelny obecního úřadu. Ke konci dubna 2019 pak představíte svůj projekt na jednání zastupitelstva obce, kde bude rozhodnuto o jeho budoucnosti.

Zásady pro poskytování finanční podpory jsou uveřejněny na www.rudnik.cz  nebo k dostání na obecním úřadu.   

Bližší informace podá tajemník obce Jiří Jirásek (obec@rudnik.cz, tel. 606 121 904)

Výzva - granty Rudník 2019

Zásady pro poskytování finanční podpory

Smlouva o poskytnutí finanční podpory

Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Rudník

Vyučtování finanční podpory