Navigace

Obsah

Pro úspěšné připojení stavby RD jsou nezbytné následující formality:

Kanalizační přípojky I. etapa Arnultovice

dne 22.10.2018byl vydán územní souhlas s umístěním stavby "Rudník-Arnultovice- kanalizační přípojky v k.ú.Arnultovice"

č.j. OURU-2822/2018/Voto

Územní souhlas OURU-2822/2018/Voto

seznam přípojek dle č.p.

Na základě územního souhlasu mohou být vybudovány kanalizační přípojky k dotčeným nemovitostem  viz. text územního souhlasu.

Na přípojkách budou osazeny revizní šachty, vyjímku mlůže tvořit případ krátkého přímého napojení, kdy revizní kusbude umístěn na domovní kanalizaci přímo v objektu.

Obec Rudník zajistila  zhotovení projektové dokumentace pro kanalizační přípojky k dotčeným nemovitostem. Před započetím realizace kanalizační přípojky si zajistěte kopii příslušné části projektové dokumentace, technickou zprávu, vzorový řez uložení potrubí a podélný profil přípojky. Popřípadě kopii územního souhlasu.

Kopii projektové dokumentace si zajistěte s předstihem na Obecním úřadě v Rudníku a to buď telefonicky, nebo prostřednis¨ctvím e-mailu. Kontakty :

Ing. Jirásková, tel. 734 255 692, e-mail jiraskova@rudnik.cz

Ing. Čejka, tel. 606 062 765, e-mail cejka@rudnik.cz

Po zhotovení výkopu, uložení potrubí a obsypání štěrkopískem zkontaktujte prosím provozovatele vodovodu a kanalizace firmu Vodárenská společnost Lánov spol. s.r.o. tel. kontakt p.Stránský 603226060. Provozovatel provede kontrolu uložení potrubí a revizní šachty a odsouhlasí zasypání výkopu. (dle zkušeností je lepší provozovatele kanalizace zkontaktovat ještě před započetím zemních prací a dostatečně dopředu si domluvit termín zasypání výkopu).

Přesný termín pro připojení soukromých přípojek na veřejnou kanalizaci včas Obec Rudník oznámí a to dle plnění harmonogramu prací stanovených dodavatelem stavby.

Územní souhlas pro kanalizační přípojky II. etapy

1. část kanalizační přípojky k novostavbě na st.p.č. 1208, č.p. 417, č.p. 420, č.p. 3, č.p. 306, č.p. 5, č.p. 261, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 359, č.p. 10, č.p. 11 a provozní budovy MZ Liberec na st.p.č. 312/1 a st.p.č. 793 v k.ú.Rudník

Územní souhlas OURU-2875/2018/Voto

situační výkres

2. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 362, č.p. 424, č.p. 355, č.p. 374, č.p. 438, č.p. 439, č.p. 440, č.p. 441, č.p. 458, č.p. 454, č.p. 470, č.p. 468, č.p. 466, č.p. 457, č.p. 471, č.p. 460, č.p. 464, č.p. 461, č.p. 455, č.p. 467, č.p. 463, č.p. 459, č.p. 475, č.e. 47 k.ú. Rudník

Územní souhlas OURU-2885/2018/Voto

situační výkres

3. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 14, č.p. 346, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 25, č.p. 360, č.p. 339, č.p. 286, č.p. 27, č.p. 369, č.p. 370, č.p. 234, č.p. 273, č.p. 24, č.p. 209, č.p. 248, č.p. 287, č.p. 17, č.p. 69, č.p. 15, č.p. 19 k.ú. Rudník

Územní souhlas OURU-2886/2018/Voto

situační výkres

4. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 29, č.p. 28, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 30, č.p. 45, č.p. 265, č.p. 264, č.p. 50, č.p. 43, č.p. 33, č.p. 26, č.p. 235, č.p. 44, č.p. 435, č.p. 34, č.p. 260, č.p. 42, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 39, č.p. 422, č.p. 299, č.p. 37, č.p. 78 k.ú.Rudník

Územní sohlas OURU-2903/2018/Voto

situační výkres

5. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 49, č.p. 48, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 385, č.p. 386, č.p. 387, č.p. 388, č.p. 389, č.p. 390, č.p. 391, č.p. 392, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 395, č.p. 396, č.p. 397, č.p. 398, č.p. 399, č.p. 382, č.p. 383, č.p. 384, č.p. 426 k.ú. Rudník

Územní souhlas OURU-2914/2018/Voto

situační výkres

6. část kanalizační přípojky k nemovitostem č.p. 331, č.p. 332, č.p. 324, č.p. 328, č.p. 337, č.p. 332, č.p. 336, č.p. 329, č.p. 333, č.p. 325, č.p. 341, č.p. 326, č.p. 358, č.p. 357, č.p. 371, č.p. 351, č.p. 338, č.p. 323, č.p. 456, č.p. 330, č.p. 347, č.p. 419 k.ú.Rudník

Územní souhlas OURU-2933/2018/Voto

situační výkres

 

Pokud v územním souhlasu nenajdete svoji nemovitost, může to znamenat, že jste neudělili souhlas se situací kanalizační přípojky a Vaše nemovitost nebyla zařazena do hromadné žádosti o územní souhlas.

V tomto případě je třeba, aby jste si o územní souhlas požádali individuálně.