Navigace

Obsah

Rudnické noviny 1/2018

Obsah:

Kanalizace ............................................................ 2
Dotační okénko a dopravní uzavírky .......................3 
Keltská spona z Javorníku ..................................... 5
Tříkrálová sbírka a projekt WOUHT ....................... 6
Masopust ............................................................. 7
Mateřská a školní kronika .................................... 10
JPO III Rudník a SDH Rudník .................................11
Osmičkové letopočty ........................................... 12
Fotbalové jaro začíná.............................................13
Arnultovice mají mistra evropy v šipkách ...............13
Mistroství ČR v motoskijöringu ............................. 14
Zimní běžkování .....................................................15


Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:
P Nedostal jsem RN 1/2018

Rudnické noviny 1/2018

Rudnické noviny 1/2018

Příloha RN 1/2018 - Rozpočet na rok 2018


Rudnické noviny 2/2018

Obsah:

Americký nástroj made in Rudník .........................1
GDPR ochrana osobních údajů .............................2
10 otázek pro Ivu Čílovou uzavírky .......................3 
Kanalizace, Asekol - odpady, Odolná obec ............4
Pátrání po plačící dívce ........................................5
Bolkovské focení ..................................................6
Pálení čarodějnic, den dětí ...................................7
SDH Rudník - soutěže ..........................................8
Mateřská a školní kronika .................................... 10
Fotbal - okresní přebor v přímem přenosu .............13
Cyklo Šumava, volejbal v Rudníku .........................14
SK OKAMI team .................................................... 15
Matrika .................................................................16Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:
P Nedostal jsem RN 2/2018

Rudnické noviny 2/2018

Rudnické noviny 2/2018

Příloha RN 2/2018


Rudnické noviny 3/2018


RUDNICKÉ NOVINY | Vydává obec Rudník, na základě registrace
MK ČR E 12868 | www.rudnik.cz | Redakce: Jiří Stuchlík, Václav Chadraba, Petr Kutáček,
Jiří Jirásek, Anděla Veselá, Pavel Voňka | Grafická úprava: Petr Kutáček
Tisk: Tiskárna Kopretina Hostinné | Náklad: 900 ks | Zdarma | Otištěné názory se nemusí
shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků.
Vaše příspěvky do Rudnických novin zasílejte na adresu obecního úřadu nebo na
obec@rudnik.cz. | www.rudnik.cz |

Uzávěrka Rudnických novin 3/2018 je 5. 9. 2018.


Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:
P Nedostal jsem RN 3/2018

?

Rudnické noviny 3/2018

Příloha RN 3/2018