Navigace

Obsah

Výzva k podání nabídek

Typ: ostatní
Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka a montáž prvků workoutového hřiště"

Termín realizace 1.5.2019-30.6.2019

Termín pro podání nabídek 25.3.2019 do 16 hodin. Termín pro podání nabídek byl prodloužen v souvislosti se změnou výkazu výměr a to do 1.4.2019 do 16:00 hodin.

Realizace workoutového hřiště dle přiložené vizualizace.

Účastník s podáním nabídky předloží vlastní vizualizaci navrhovaného workoutového hřiště.

Podmínkou dodržení plochy 9,6 x 6,995 metrů.

Dne 12.3.2019 byl uptraven výkaz výměr o položku stupňovitá lavice. v Souvislosti se změnou byla prodloužena lhůta pro podání nabídek,

Výzva k podání nabídek

vizualizace

příloha č.1 krycí list nabídky

výkaz výměr

příloha č.2 čestné prohlášení

příloha č.4 seznam poddodavatelů

odpovědi na otázky účastníku zadávacího řízení

změna výkazu výměr 12.3.2019

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 6. 3. 2019
Poslední aktualizace: 12. 3. 2019 11:11
Autor: Ing. Martina Jirásková