Navigace

Obsah

Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo pak ve dnech 26. a 27.  ledna 2018

Dle rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta  a Harmonogramu úkolů a lhůt pro tuto volbu, se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo pak ve dnech 26. a 27.  ledna 2018. Další potřebné informace k volbě prezidenta (např. k možnosti hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta, k možnosti volit při volbě prezidenta v nemocnici či jiném obdobném zařízení, popř. v zahraničí) lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra – http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Rozhodnutí předsedy senátu

Harmonogram úkolů a lhůt

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc pro vyzvednutí voličského průkazu

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí

Oznámení o době a místě konání voleb