Navigace

Obsah

Volby 2018 do zastupitelstev obcí

 

Vyhlášení voleb

Harmonogram úkolů a lhůt

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Rudník pro volební období 2018-2022

Informace o počtu podpisů na peticích

Informace k podávání kandidátních listin

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Rozhodnutí o registraci volební strany DOMOV

Rozhodnutí o registraci volební strany Volba pro Rudník

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Protokol o průběhu losování pořadí volebních stran na hlasovací lístek

První zasedání OVK a školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů

Oznámení starosty o době a místě konání voleb

 

Možné způsoby úpravy hlasovacího lístku při volbách do ZO

Odkaz na webové stránky volby.cz s uveřejněnými kandidáty obce Rudník  https://volby.cz/pls/kv2018/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=1&xnumnuts=5205&xobec=579645

 

 

Odkaz na webové stránky Ministerstva vnitra k volbám do ZO: http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx

 

Vzory Kandidátních listin:

1) VZOR KL politické strany - hnutí

2) VZOR KL koalice

3) VZOR KL nezávislého kandidáta

4) VZOR KL sdružení nezávislých kandidátů

5) VZOR KL sdružení pol.strany - hnutí a nezávislých kandidátů

6) VZOR prohlášení kandidáta

7) VZOR petice pro NK nebo SNK

8) VZOR prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury

9) VZOR prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta

10) VZOR seznamu pro delegaci do OKV - tzv. delegačenky