Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách obce Rudník

Obec Rudník traduje svůj vznik z dob kolonizace Krkonoš ve 13. století. Založili ji zřejmě němečtí i čeští přistěhovalci, kteří dolovali rudu (stříbro, zlato, železo, měď) na úpatí Černé hory. Počáteční zmínka o možné existenci obce se váže k letopočtu 1241.
 

 

UPOZORNĚNÍ !!! V SOBOTU 21.5.2016 NEPOTEČE VODA NA TRASE OD POŠTY AŽ DO HOSTINNÉHO.

 

Kulturní přehled

04.06.2016

Odpoledne s přírodou

pořádané ke DNI DĚTÍ

Detail

Sloučená data

02.05.2016

Asanace sesuvu na p.p.č. 5145 v k.ú. Rudník

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí. Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Detail Přehled poskytnutých dotací

29.04.2016

Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rudník

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Detail Přehled poskytnutých dotací