Navigace

Obsah

Kanalizace obec Rudník

Vážení občané,

věnujte prosím pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. V současné době byla v naší obci započata výstavba kanalizace. Rádi bychom vás touto cestou informovali o důležitých etapách a jejím průběhu, neboť se dotkne všech obyvatel Rudníka. Tato stránka bude průběžně doplňována informacemi dle aktuálního stavu stavby.

Budete-li potřebovat sdělit svůj problém ústně, můžete se obrátit na tyto osoby.

starosta              tel.: 606 133 082, e-mail:  starosta@rudnik.cz

technik MO         tel.:607 621 755; e-mail:    skalsky@rudnik.cz

administrativa      tel.:734 255 692; e-mail:   jiraskova@rudnik.cz

technik výstavby kanalizace p. Čejka 

 

Předpokládaný termín dokončení bude v dubnu 2019.

 Zprávy:

15.2.2018

Dne 14.2.2018 byl schválen harmonogram stavby.

Staveniště by mělo být předáno 3.4.2018

Zahájení stavebních prací 9.4.2018

Souběžně budou započaty práce na obouch etapách z důvodu plánované rekonstrukce silnice II/325, která proběhne v roce 2019-2020.

V průběhu výstavby kanalizace bude provoz na silnici II/325 omezen pouze částečně. Přístupy k nemovitostem budou zajištěny.

harmonogram stavby