Navigace

Obsah

Kanalizace obec Rudník

Vážení občané,

věnujte prosím pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. V současné době byla v naší obci započata výstavba kanalizace. Rádi bychom vás touto cestou informovali o důležitých etapách a jejím průběhu, neboť se dotkne všech obyvatel Rudníka. Tato stránka bude průběžně doplňována informacemi dle aktuálního stavu stavby.

Budete-li potřebovat sdělit svůj problém ústně, můžete se obrátit na tyto osoby.

Funkce Jméno Mobil Email
Starosta

Ing. Aleš Maloch

606 133 082 starosta@rudnik.cz
Mechnik MO Lukáš Skalský 607 621 755 skalsky@rudnik.cz
Administrativa stavby Ing. Martina Jirásková  734 255 692 jiraskova@rudnik.cz
Technik výstavby kanalizace Ing. František Čejka 606 062 765 cejka@rudnik.cz

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Začátek stavby 21.5.2018.(aktualizovaný)Harmonogram prací kanalizace

Předpokládaný termín dokončení bude v dubnu 2019.

 Zprávy:

20.3.2018

dzVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 13/2018 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/325 v k.ú. Arnultovice a Rudník dle přiložené situace v souvislosti se stavbou „Rudník kanalizace“. Přechodné dopravní značení bude na uvedené silnici umístěno dle situace. Stávající DZ, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryto, nebo přeškrtnuto.

 


13.3.2018

Výstavba kanalizace v naší obci bude zahájena, podle plánu, 9.4.2018 pracemi na hlavních stokách. Práce budou probíhat na více místech současně, v rámci I. a II. etapy stavby.

Koordinaci prací v terénu bude mít technik pro výstavbu kanalizace:  

František Čejka, tel. 606 062 765, mail cejka@rudnik.cz.

S dotazy při realizaci domovních kanalizačních přípojek se budete moci na něj obracet.


15.2.2018

Dne 14.2.2018 byl schválen harmonogram stavby.

Staveniště by mělo být předáno 3.4.2018

Zahájení stavebních prací 9.4.2018

Souběžně budou započaty práce na obouch etapách z důvodu plánované rekonstrukce silnice II/325, která proběhne v roce 2019-2020.

V průběhu výstavby kanalizace bude provoz na silnici II/325 omezen pouze částečně. Přístupy k nemovitostem budou zajištěny.

harmonogram stavby