Obsah

Rudnické noviny 1/2016

Obsah:

Dotační okénko ......................................................3
Sociální služby pro obec .........................................5
Usnesení zastupitelstva a rady ................................6
Rozpočet na rok 2016 .............................................8
Fotogalerie přednášky, hasiči, tříkrálová sbírka)........9
Školní kronika .........................................................10
700. výročí narození císaře Karla IV..........................12
Sport ......................................................................14


Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:

P Nedostal jsem RN 1/2016
RN 1/2016

Rudnické noviny 1/2016 


 

Rudnické noviny 2/2016

Obsah:

Máme to - o soutěži Vesnice roku ..........................1
10 otázek pro Olgu Hájkovou ..................................3
Dotační okénko - mosty .........................................3
Usnesení zastupitelstva a rady ................................6
Akce v Rudníku - Den otců, Den s přírodou ............8
Školní kronika .........................................................10
Lehnice 1241 ...........................................................12
Panský dvůr v Javorníku ..........................................12
Zrestaurované křížky ...............................................13
Nový válečný pomník u Pivovaru .............................14
Sport - hasičská soutěž, fotbal a Favorit sraz ...........15


Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:

P Nedostal jsem RN 2/2016
Rudnické noviny

Rudnické noviny 2/2016 


 

Rudnické noviny 3/2016 + speciální číslo k soutěži Vesnice roku

Obsah:

50 let Rudnické rokle.................... ..............................1
10 otázek pro Karla Blažka.... .....................................3
Dotační okénko - mosty .............................................3
Volby do krajského zastupitelstva ...............................4
Slovenští starostové v Rudníku ..................................4
Kronika - Zmizelý Frieshof ..........................................5
Akce v Rudníku - Svatováclavské slavnosti, Drakiáda....6
                        Den psích sportů,selské klání
Školní kronika ............................................................10
Usnesení zastupitelstva a rady ...................................12
Sport - 50 let Rudnické rokle ........................ ............14
          hasičská soutěžní sezona ...............................15

Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:

P Nedostal jsem RN 3/2016

Rudnické noviny

Speciální číslo Rudnických novin

Rudnické noviny 3/2016 

Speciální číslo Rudnických novin - soutěž Vesnice roku


Rudnické noviny 4/2016

Obsah:

Mikulášská krok za krokem .......... ..........................1
10 otázek pro Míru Sedláčka ...................................3
Přehled sociálních služeb v okolí .............................4
Kam pro čerstvé potraviny od horního Labe? ..........4
O sejfských strašidlech ...........................................7
Akce v Rudníku - čerti, stromečky, vejšlap ............8-9
Hasiči v Rudníku ....................................................10
Brrr, to byly zimy ................................................... 11
Lehnice 1241 ...........................................................12
Školní kronika ......................................................12-14
Silvestrovské penalty ...............................................15

Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:

P Nedostal jsem RN 4/2016
Rudnické noviny

Rudnické noviny 4/2016 

 

Vaše příspěvky do Rudnických novin zasílejte na adresu obecního úřadu nebo na obec@rudnik.cz.
Uzávěrka Rudnických novin č. 1/2017 je 5. 3. 2017.