Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Půjčovní doba knihovny v době vánočních svátků


Knihovna


12. 12. 2017

Soutěžte s Elektrowinem o 20 skvělých cen


Vyluštěte tajenku a zašlete ji do 19. 12. 2017 na adresu CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, nebo ekeltronicky: www.cistykraj.cz v sekci soutěže

Vylosováno bude 20 výherců věcných cen:

  • 3x power banka
  • 7x bezdrátová myš
  • 10x USB - 32GB.

 

Křížovka na vyplnění


22. 11. 2017

Hlasování pro kostel sv. Martina v Javorníku


Obnova kostela sv. Martina v obci Javorník v Krkonoších - projekt kostel

Kostel sv. Martina je barokní, z let 1707–08. Jeho stavitelem byl A. Parm z Hostinného, autorem kamenických prací byl K. Parm. Kostel již dlouhou dobu neslouží svému účelu a postupně chátrá, stejně jako jeho bezprostřední okolí. V polovině roku 2017 je stav kostela havarijní, velmi staticky narušený.

Projekty, pro které bude možné hlasovat, budou uvedeny na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz. Hlasování končí o půlnoci z  27. 11. na 28. 11. 2017 .

!!! Hlasuj zde!!!

Příspěvek bude přidělen 4 žadatelům v každém z 14 regionů, celkem tedy 56 právním subjektům dle výše uvedené specifikace. Příspěvky budou ve čtyřech finančních hladinách, a to 50 000, 40 000, 35 000 a 25 000 korun.

Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč). Výběr končí o půlnoci z 6. 1. na 7. 1. 2018 , ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offlinových plateb.


18. 11. 2017
Archiv

Stránka

  • 1

Starší aktuality najdete zde