Navigace

Obsah

Stránka

Zprávy

Výstraha policie ČR


Policie ČR vydala výstrahu i pro oblast Rudníku, a to  ve věci možného výskytu kočkovité šelmy, nejspíše PUMY. Naposledy měla být spatřena v okolí Hajnice, proto buďte při pohybu  v lese  opatrní. Pokud šelmu  spatříte,  nahlaste  toto  Policii ČR na tel. 158.


15. 8. 2019

POZOR ZMĚNA - Změna režimu uzavírky silnice II/325 Rudník-Hostinné od 14.8.2019


Od 8.8.2019 - do 12.8.2019 (pondělí) do 7:00 hodin

- bude silnice do Hostinného průjezdná pro držitele povolení ke vjezdu, a to bez nutnosti použítí objízdné trasy. Bude umožněn průjezd stavbou.

 

Od 12.8.2019 (pondělí) od 7:00 hodin do 20.8.2019 (úterý) - ZMĚNA

- v celé délce uzavírky, budou probíhat závěrečné práce na povrchu silnice, bude pokládán asfaltový povrch. Z tohoto důvodu nebude umožněn jakýkoliv pohyb vozidel v uzavřené části, a to ani odjezd od nemovitosti.

 

Od 21.8.2019 (středa)

- bude již silnice průjezdná, bez nutnosti povolení ke vjezdu, dle pokynů pracovníku stavby.

 


8. 8. 2019

Rudnické noviny 2/2019


Vyšlo druhé číslo Rudnických novin v roce 2019

Stáhnout a přečíst si je můžete zde
Příloha RN - usnesení RO a ZO zde


17. 7. 2019

AKTUÁLNÍ INFORMACE K UZAVÍRCE SILNICE II/325 RUDNÍK - HOSTINNÉ


Jízdní řád - VÝLUKOVÝ - platný od 15.7.2019 do 18.8.2019

Souhrn IREDO 460Souhrn IREDO 460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn IREDO 400Souhrn IREDO 400

Více informací obec-1/aktualni-informace-o-uzavirce-silnice-ii-325-rudnik-hostinne/


Informace

informace


11. 7. 2019

Mapa prováděných propustků a jejich přibližný termín realizace


Výkopy propustků v termínu 8.7.2019 - 3.8.2019

Z důvodu realizace rekonstrukce silnice II/325 budou provedeny výkopy propustků, dle níže přiložené mapy. Výkopy propustků budou provedeny postupně. Více výkopů propustků by se provádět nemělo (zbývající propustky budou pouze pročištěny, po odfrézování asfaltového povrchu a očištění propustků bude vyhodnocen technický stav propustků).

Do konce úplné uzavírky silnice bude povrch silnice proveden do ložné asfaltové vrstvy (přednostně bude proveden úsek bez možnosti místní objízdné trasy).

Po ukončení úplné uzavírky budou prováděny práce jen s lokálním omezením (pracovní místa).

Mapa výkopů propustků ke stažení zde.


4. 7. 2019

Pumptrackové hřiště v Rudníku


Vážení spoluobčané,
Od 28.6.2019 je v provozu pumptrackové hřiště vedle tenisových kurtů.
Žádáme, aby jste dodržovali provozní řád.
Pro nájezd a výjezd z hřiště se smí používat pouze k tomu určená místa.
Do prostoru je zakázán vstup bez helmy.
Osoby mladší 12-ti let jsou oprávněny používat hřiště pouze v doprovodu dospělé osoby.
Na dráze se smí jezdit pouze v jednom směru.
Je zakázáno prudké brždění a smykování.
Hřiště se nesmí používat během nepříznivého počasí (déšť, sníh, kroupy) a také bezprostředně po nepříznivém počasí dokud je pumptrackové hřiště mokré a to zejména v zatáčkách.
Před vstupem na hřiště si pečlivě přečtěte provozní řád.
Hřiště není vhodné pro silniční kola, koloběžky ani kolečkové brusle.
Pumptrackové hřiště je pod stálým kamerovým dohledem.
 
Ing. Martina Jirásková
Obec Rudník
 

28. 6. 2019

Uzavírka silnice II/325 Rudník-Hostinné


Uzavírka silnice II/325 Rudník – Hostinné

Vážení spoluobčané,

Na základě žádosti M-silnic a.s.  vydal Městský úřad ve Vrchlabí rozhodnutí, kterým povoluje uzavírku silnice do Hostinného v následujícím rozsahu:

termín 10.6.2019 – 23.6.2019 – částečná uzavírka

termín 24.6.2019 – 30.6.2019 – úplná uzavírka, provoz autobusů bez omezení

termín 1.7.2019 – 14.7.2019 –   úplná uzavírka, provoz autobusů po objízdné trase po místních komunikacích, lze pouze nízkokapacitní autobusy

termín 15.7.2019 – 18.8.2019 – úplná uzavírka – veškerý provoz bude veden po objízdné trase

termín 19.8.2019 – 28.9.2019 – úplná uzavírka, provoz autobusů bez omezení

Místním obyvatelům bude umožněn vjezd do uzavřeného úseku pouze na povolení stavby

Zástupci obce Rudník se zúčastnili několika jednání, která předcházela vydání tohoto rozhodnutí,  uplatňovali námitky proti uzavírce a další dílčí opatření.  Následně v rámci těchto jednání došlo k dohodě. Bohužel toto rozhodnutí nerespektuje dohodnuté podmínky. Z tohoto důvodu ve věci budeme ještě v pondělí  10.6. jednat ve Vrchlabí  a zvažujeme i odvolání proti tomuto rozhodnutí. Prozatím prosím  vezměte na vědomí částečnou uzavírku ve 10.6. – 23.6.2019. O ostatním Vás budeme informovat v příštím týdnu.

Rozhodnutí Městského úřadu Vrchlabí


7. 6. 2019

Vyhlášení 3. výzvy Programu rozvoje venkova


6. 6. 2019

Policie ČR nabízí...


policie


3. 6. 2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením


17. 4. 2019
Zprávy

Stránka

Starší aktuality najdete zde