Navigace

Obsah

Stránka

Zprávy

Uzavírka silnice II/325 Rudník-Hostinné


Uzavírka silnice II/325 Rudník – Hostinné

Vážení spoluobčané,

Na základě žádosti M-silnic a.s.  vydal Městský úřad ve Vrchlabí rozhodnutí, kterým povoluje uzavírku silnice do Hostinného v následujícím rozsahu:

termín 10.6.2019 – 23.6.2019 – částečná uzavírka

termín 24.6.2019 – 30.6.2019 – úplná uzavírka, provoz autobusů bez omezení

termín 1.7.2019 – 14.7.2019 –   úplná uzavírka, provoz autobusů po objízdné trase po místních komunikacích, lze pouze nízkokapacitní autobusy

termín 15.7.2019 – 18.8.2019 – úplná uzavírka – veškerý provoz bude veden po objízdné trase

termín 19.8.2019 – 28.9.2019 – úplná uzavírka, provoz autobusů bez omezení

Místním obyvatelům bude umožněn vjezd do uzavřeného úseku pouze na povolení stavby

Zástupci obce Rudník se zúčastnili několika jednání, která předcházela vydání tohoto rozhodnutí,  uplatňovali námitky proti uzavírce a další dílčí opatření.  Následně v rámci těchto jednání došlo k dohodě. Bohužel toto rozhodnutí nerespektuje dohodnuté podmínky. Z tohoto důvodu ve věci budeme ještě v pondělí  10.6. jednat ve Vrchlabí  a zvažujeme i odvolání proti tomuto rozhodnutí. Prozatím prosím  vezměte na vědomí částečnou uzavírku ve 10.6. – 23.6.2019. O ostatním Vás budeme informovat v příštím týdnu.

Rozhodnutí Městského úřadu Vrchlabí


7. 6. 2019

Vyhlášení 3. výzvy Programu rozvoje venkova


6. 6. 2019

Policie ČR nabízí...


policie


3. 6. 2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením


17. 4. 2019

Rudnické noviny 1/2019


Vyšlo první číslo Rudnických novin v roce 2019. 
Stáhnou a přečíst si je můžete zde 
Příloha RN - usnesení RO a ZO zde
Příloha RN - rozpočet na rok 2019 zde


29. 3. 2019

II. kolo - kotlíkové dotace - květen 2019


Kotlíkové dotace

 

Královéhradecký kraj schválil již šestou vlnu kotlíkových dotací od roku 2016. 

V té zatím poslední půjde na výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění na pevná paliva v domácnostech 5 milionů korun.

Podmínkou pro podání žádosti bude úspěšná registrace při přidělení pořadového čísla a doložení veškerých dokladů a povinných příloh již při podání žádosti. Dotaci tentokrát získá žadatel, který má vyměněný neekologický kotel a má v pořádku všechny náležitosti ve výzvě k 15. květnu letošního roku. V tomto kole se dostane zhruba na stovku žadatelů,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.

Stejně jako v minulé výzvě lze dotaci využít na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle, kotle na biomasu nebo na automatický kotel na uhlí a biomasu.

Registrace do pořadníku se uskuteční 15. května od 10 hodin prostřednictvím dotačního portálu na webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Další výzvu pro příjem žádostí na kotlíkové dotace kraj plánuje vypsat ve třetím čtvrtletí letošního roku. Mezi žadatele by se mohlo rozdělit okolo 150 milionů korun. Dalších zhruba 50 milionů korun bude kraj rozdělovat v příštím roce.


25. 3. 2019

Požadavek na obsazení 2 pracovních míst - prodejna potravin Rudník-Terezín


Prodavačka


28. 2. 2019

Kontejnery na jedlé tuky a oleje


kontejnery


17. 1. 2019

Úprava bězeckých stop


V sobotu 12.1. byly poprvé projety běžecké stopy skútrem. Zatím jen na pásy. 

U základní školy je projeté tréninkové kolečko pro potřeby školy i občanů.

Aktuální informace o stavu běžeckých stop najdete vždy na stránkách obce.

volny-cas/bezecke-trasy/

stopy


13. 1. 2019

Tříkrálová sbírka v Rudníku


Vybraná částka za celou obce je 32 162Kč.
Je to o 2000Kč více než v roce 2018. Děkujeme. 


SOBOTA 5.1. 2019 v RUDNÍKUlo
Kontaktní osoba: Jana Stuchlíková mobil: 702 021 238 

3 králová

V sobotu 5.1. 2019 bude v dopoledních hodinách chodit po obci skupinky tří koledníků a budou vybírat dary pro Tříkrálovou sbírku. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. 

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Záměry Tříkrálové sbírky 2019

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další.

zamer

 


3. 1. 2019
Zprávy

Stránka

Starší aktuality najdete zde