Navigace

Obsah

Stránka

Zprávy

Organizace autobusové dopravy v Rudníku po dobu uzavírky mostu v Mladých Bukách


Od pátku 22.4.2016 nebudou autobusy ze směru Vrchlabí a Trutnov v pracovní dny zajíždět do Rudníku, ale vyčkají na autobusové zastávce Čistá křižovatka příjezdu nově zřízené kyvadlové dopravy (pendl) Javorník, rozcestí - Rudník, pošta - Čistá, křižovatka. Tento spoj je zdarma, jezdí jenom v pracovní dny a jízdní řád tohoto kyvadlového spoje naleznete v příloze.

Návaznosti Rudník-Čistá

O víkendech zajíždí do Rudníku spoj linky Trutnov - Vrchlabí.

Pozor:  došlo ke změnám v odjezdových časech spojů na lince Trutnov - Vrchlabí a Rudník - Hostinné. Proto podrobně prostudujte zveřejněné jízdní řády linky Trutnov - Vrchlabí a Rudník - Hostinné.

Výlukový jízdní řád Rudník-Hostinné-Mostek

Výlukový jízdní řád Trutnov-Vrchlabí

Například spoj dříve odjíždějící v 7:00 směr Trutnov, je nově uspíšen a z Čisté odjíždí v 6:46. Kyvadlová doprava z Rudníku k tomuto spoji má od Pošty odjezd v 6:33. V tomto čase však lze využít k cestě do Trutnova spoj v 7:03 od Pošty do Hostinného, železniční stanice, odkud navazuje spěšný vlak do Trutnova. V autobuse lze s průkazkou zakoupit přestupní jízdenku.

 

Zastávka Mladé Buky,rozc. bude pro linku IREDO 400 Trutnov – Vrchlabí přesunuta do nové polohy.

Přesun zastávky v Mladých Bukách

V případě dotazů volete na tel. 606121904. I nadále lze předpokládat další změny, proto sledujte aktuální informace, které budou zvěřejněny na našich stránkách.


21. 4. 2016

AKTUÁLNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA


V příloze naleznete výlukový jízdní řád, který řeší dopravní obslužnost v úseku Rudník Javorník - Rudník pošta.

Tento jídní řád bude v platnosti pouze v nejbližších následujích dnech (cca do konce týdne). V tomto období autobusy ze směru Trutnov a Vrchlabí budou nadále zajíždět na zastávku Rudník pošta.

Od příštího týdne by mělo být zřízeno spojení Rudník Čistá, kde budou čekat spoje z Trutnova a Vrchlabí.

O změnách Vás budeme neprodleně informovat.

Výlukový jízdní řád

 


19. 4. 2016

Úplná uzavírka mostu 14-067 v Mladých Bukách


Dnes ve 14,00 hodin dojde k úplné uzavírce mostu č. 14 – 067 v Mladých Bukách na silnici I/14. Bylo zjištěno statikem, že došlo k prasknutí mostní opěry a únosnost mostu je tudíž nulová.

Integrovaný záchranný systém je o situaci plně informován.

Do doby stanovení objízdných tras bude provizorní objízdná trasa vedena po silnici II/296 Svoboda nad Úpou a II/297 Janské Lázně – Černý Důl Čistá.

ŘSD ČR zároveň projednává provizorní podepření havarijního mostu. Poté bude možné pustit osobní dopravu na původní trasu. Objízdné trasy pro nákladní dopravu budou platné až do doby zprovoznění nového mostu.

O všech nových skutečnostech vás budeme průběžně informovat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s oznámenou uzavírkou mostu v Mladých Bukách projednal OU zajištění autobusové dopravy. Do ODVOLÁNÍ budou autobusy z objízdné trasy zajíždět do Rudníku k poště z obou směrů. Úsek Javorník – pošta nebude obsluhován. Je třeba počítat se zpožděním. Pro případ, že nebude provizorně zprovozněn most pro autobusovou dopravu, jedná OÚ  s Krajským úřadem o zajištění kyvadlového spoje Rudník, Javorník – Rudník, pošta  - Čistá, kde budou čekat spoje z Vrchlabí a Trutnova.


15. 4. 2016

Změna ceny vodného a stočného od 1.1.2016


Od 1.1.2016 platí nová cena vodného a stočného pro obec Rudník

vodné  28,34 + 15% DPH = 32,59 Kč/m3

stočné 20,50 + 15% DPH = 23,58 Kč/m3

CELKEM                          56,17 Kč/m3 

článek z rudnických novin říjen 2015      


17. 2. 2016

Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1. 6. 2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru Vaší obce. Právní titul umístění sítí vyplývá z řady právních předpisů.

Zájmem naší společnosti, všech poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří její infrastrukturu využívají nebo mohou využívat, ale i zájmem zákazníků telekomunikačních služeb je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací či jinými zásahy.

Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.

Naše společnost je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site

Stejně tak bychom Vás rádi upozornili na nebezpečí poškození nadzemní sítě při průjezdu I zemědělské nebo stavební techniky s nesklopenými součástmi zasahujícími do výšky.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Příloha


22. 1. 2016

Jak získat kotlíkovou dotaci v Královéhradeckém kraji?


kominKrálovéhradecký kraj se připravuje na novou vlnu kotlíkových dotací. V následujícím dvouletém období může mezi obyvatele rozdělit až 200 milionů korun. Jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat? Veřejnosti poradí informační semináře, které se budou konat na patnácti místech po celém kraji.

Termíny seminářů - kotlíková dotace


2. 11. 2015

Odstávka vodovodu 2.10.2015 v Terezíně


Informace v příloze.

zde ke stažení


2. 10. 2015

Uzavírka mostu M-17 Bolkov


Uzavírka mostu M-17 Bolkov ( za hospodou U Trejbalů) 

Ve dnech 21.9.2015 – 15.11.2015 bude zcela uzavřen mostní objekt M-17 Bolkov z důvodu stavebních úprav.

Technologie opravy mostu si vyžádá úplnou uzavírku dopravy přes výše uvedený most.

Pro pěší bude umístěna lávka přes vodoteč. Přes veškerou snahu se nepodařilo stanovit objízdnou trasu pro veřejnost a oblast bude pro dopravu zcela uzavřena.

Pro vozidla integrovaného záchranného systému je připravena objízdná trasa převážně po polních a lesních komunikacích a nezpevněném terénu.

Uzavírka komunikace a dopravně inženýrská opatření byla odsouhlasena a stanovena příslušnými orgány státní správy. 

Stavební povolení na stavbu „Oprava mostu M-17“ v katastrálním území Bolkov, Obec Rudník vydáno dne 19.8.2015 pod číslem jednacím SÚ/5678/2015-6


16. 9. 2015

Ukončení mimořádných klimatických podmínek


Dnem 18.08.2015 ukončuje Královéhradecký kraj mimořádná opatření, která trvala po dva týdny. Rozhodnutím o ukončení mimořádných klimatických podmínek se odvolává předchozí rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje. Ruší se například zákaz rozdělávání ohně a kouření ve volné přírodě. Rozhodnutí o vyhlášení bylo vydáno 7. srpna 2015, preventivní opatření však už 3. srpna 2015. To vše kvůli výraznému období sucha a horka. Během této doby museli hasiči vyjíždět k nespočtu případů požáru polí, nebo lesních ploch. V současném počasí a s ohledem na další meteorologické předpovědi se období mimořádných klimatických podmínek ukončuje.


20. 8. 2015

Geachte bezoekers van de gemeente Rudnik


Door de regio bestuurders van kralovehradecky kraj is besloten dat door de hevig droge weersomstandigheden het ten strengste verboden is om een open vuur te stoken. Ook wordt U gevraagd om op te letten met sigaretten peuken, gooi die niet zomaar op de grond. Er is extreem gevaar voor brand, aangezien alles al weken zeer droog is. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en oplettendheid. Gemeente Rudnik.


10. 8. 2015
Zprávy

Stránka

Starší aktuality najdete zde