Navigace

Obsah

Stránka

Zprávy

Tříkrálová sbírka 2017 v Rudníku


Vybraná částka při Tříkrálové sbírce v Rudniku je 28 831 K4. Všem dárcům děkujeme. Pokud se někam tři králové nedostali, tak se omlouváme. Zdraví malých tří králů mám bylo přednější, protože ráno bylo místy až -25°C. 

Možnost přispěvku je i prostřednictvým dárcovské SMS.

Dárcovská SMS (DMS) DMS

Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč.

Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 vám každý měsíc bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.

Fotky jsou :

obec-1/fotogalerie/2017/

nebo 

Fotky Andělky Veselé


8. 1. 2017

Celostátní kolo soutěže Vesnice roku


Od neděle probíhá celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2016. Dne 31.8. od 7:30 do 11:30 se prezentoval Rudník jako vítěz krajského kola. Fotky ze dne jsou v naší fotogalerii a celou soutěž můžete sledovat na Facebooku  - Vesnice roku . Vítězná vesnice bude vyhlášena 17.září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Letošní ročník soutěže Vesnice roku se blíží do svého finále. Zapojte se i vy a pomocí internetového hlasování vyberte svou Vesnici roku 2016.
http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez 

Nápověda pro koho hlasovat zde
Pro své favority můžete hlasovat od 5. do 16. září 2016. 

OÚ pořádá výlet do Luhačovic na vyhlášení výsledků celostatní souteze Vesnice roku. Pojede se 17.9. v brzkých ranních hodinách autobusem. K dispozici je zhruba 30 míst. Svou případnou účast na jistě zajímavém výletě spojeným s jarmarkem venkova potvrzujte bud osobně na OÚ,nebo telefonicky na 499440201,popripade emailem na matrika@rudnik.cz. Kdo se dřív přihlásí, ten jede:-).

Pojedte fandit své obci.

 


9. 9. 2016

Informace o rušení příjmu pozemního televizního vysílání DVB-T


Vážení zastupitelé obcí a měst,

v souvislosti s budováním nových mobilních sítí LTE v České republice se objevují stížností občanů nebo obcí na rušení příjmu pozemního televizního vysílání (DVB-T). V některých lokalitách došlo přechodně k úplné ztrátě televizního signálu pro celé oblasti/čtvrti nebo jsou rušeny jednotlivé domácnosti.

Chtěli bychom Vás proto požádat o součinnost při informování občanů Vašich měst a obcí. Občané mají totiž nárok na opravu zdarma v případě prokázání rušení ze strany základnové stanice (BTS) LTE, kterou hradí příslušný mobilní operátor způsobující rušení. Podmínkou pro bezplatnou opravu je bez závadová instalace přijímacího zařízení (tj. antény, svodu a přijímače) a dostatečná intenzita televizního signálu. Mnozí diváci bohužel řeší ztrátu TV signálu vlastními silami a zbytečně platí za instalaci odrušovacích filtrů a práci servisním firmám z vlastních prostředků. Postup, jak řešit případy rušení pozemního televizního vysílání a na koho se v této věci obrátit si Vám dovolujeme zaslat v příloze.

Jednotlivé základnové stanice LTE pro tzv. rychlý mobilní internet se kontinuálně spouští již od roku 2014, kdy operátoři mobilních sítí zahájili jejich výstavbu. Je možné, že právě ve vaší obci může dojít k rušení příjmu pozemního televizního vysílání DVB-T (příjmu digitální televize). Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze.

Pro zvýšení informovanosti veřejnosti o situaci související s výstavbou nových sítí LTE, Vám zasíláme již zmíněný informační materiál co dělat v případech výskytu rušení příjmu televize. Informační materiál popisuje důvody vzniku rušení, jak se rušení projevuje, jak správně postupovat a kam ztrátu TV signálu ohlásit. Jediným orgánem, který je oprávněn rušení TV příjmu řešit, a optimálním místem pro nahlášení rušení TV signálu jsou jednotlivá oblastní pracoviště Českého telekomunikačního úřadu.

Dovolte nám požádat Vás o součinnost a náležité informování veřejnosti ve Vaší obci.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. František Smejkal

Útvar regulace

České Radiokomunikace a.s.

Informace o rušení televizního vysílání


25. 5. 2016

Od 16.5. zprovozněn most v Mladých Bukách


Od pondělí 16.5. bude zprovozněn průjezd přes most v Mladých Bukách. Autobusová doprava v Rudníku bude provozována v původním rozsahu a původním způsobem.

Rozhodnutí o povolení průjezdu přes most v Mladých Bukách

Dočasná dopravní opatření


12. 5. 2016

Kompostéry pro Vaše zahrady


Výdej kompostérů

Obec Rudník pořídila pro své občany kompostéry o objemu 900 litrů postačující pro zahrady o velikosti 1300 m2 v počtu 400 ks.

Kompostéry o objemu 400 litrů postačující pro zahrady o velikosti 450 m2 v počtu 200 ks.

Kompostéry budou občanům obce, chatařům i chalupářům předány do bezplatné zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce a po 5 letech udržitelnosti projektu přejdou do vlastnictví občanů.

Kompostéry je možné vyzvednout na Obecním úřadě – majetkový odbor ve dnech pondělí a středa v době úředních  hodin 8-11.30 h a 12.00-17 h. Mimo tento termín je možné kompostéry vyzvednout na základě předem dohodnutého termínu.

Obecní úřad Rudník – majetkový odbor

Telefonní kontakt : 499 440 281, 606 062 760

e-mail : svobodova@rudnik.cz , polakova@rudnik.cz

kompostér

 


6. 5. 2016

Další změny v autobusové dopravě od pondělí 2.5.2016


Od pondělí 02.05.2016 nastávají další změny v organizaci autobusové dopravy v Rudníku. Nově je zřízen spoj  v 6.14. z Čisté přes Terezín v 6.22 , Rudník, pošta, Javorník  a dále pak do Čisté k autobusu směr Trutnov s odjezdem z Čisté v 6.46 a nově také autobusová linka Hostinné – Rudník  zajíždí ve dvou případech k pivovaru. Odjezdy jsou stanoveny na 8.59 a 10.58 od pivovaru přes zastávku Rudník, pošta  do Hostinného. Odjez je z křižovatky u pivovaru.  Další změnou je uspíšení autobusu v 5.18 ráno tak, aby navazoval  spoj na Hostinné u pošty.Vše se týká pracovních dní.
 

29. 4. 2016

Organizace autobusové dopravy v Rudníku po dobu uzavírky mostu v Mladých Bukách


Od pátku 22.4.2016 nebudou autobusy ze směru Vrchlabí a Trutnov v pracovní dny zajíždět do Rudníku, ale vyčkají na autobusové zastávce Čistá křižovatka příjezdu nově zřízené kyvadlové dopravy (pendl) Javorník, rozcestí - Rudník, pošta - Čistá, křižovatka. Tento spoj je zdarma, jezdí jenom v pracovní dny a jízdní řád tohoto kyvadlového spoje naleznete v příloze.

Návaznosti Rudník-Čistá

O víkendech zajíždí do Rudníku spoj linky Trutnov - Vrchlabí.

Pozor:  došlo ke změnám v odjezdových časech spojů na lince Trutnov - Vrchlabí a Rudník - Hostinné. Proto podrobně prostudujte zveřejněné jízdní řády linky Trutnov - Vrchlabí a Rudník - Hostinné.

Výlukový jízdní řád Rudník-Hostinné-Mostek

Výlukový jízdní řád Trutnov-Vrchlabí

Například spoj dříve odjíždějící v 7:00 směr Trutnov, je nově uspíšen a z Čisté odjíždí v 6:46. Kyvadlová doprava z Rudníku k tomuto spoji má od Pošty odjezd v 6:33. V tomto čase však lze využít k cestě do Trutnova spoj v 7:03 od Pošty do Hostinného, železniční stanice, odkud navazuje spěšný vlak do Trutnova. V autobuse lze s průkazkou zakoupit přestupní jízdenku.

 

Zastávka Mladé Buky,rozc. bude pro linku IREDO 400 Trutnov – Vrchlabí přesunuta do nové polohy.

Přesun zastávky v Mladých Bukách

V případě dotazů volete na tel. 606121904. I nadále lze předpokládat další změny, proto sledujte aktuální informace, které budou zvěřejněny na našich stránkách.


21. 4. 2016

AKTUÁLNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA


V příloze naleznete výlukový jízdní řád, který řeší dopravní obslužnost v úseku Rudník Javorník - Rudník pošta.

Tento jídní řád bude v platnosti pouze v nejbližších následujích dnech (cca do konce týdne). V tomto období autobusy ze směru Trutnov a Vrchlabí budou nadále zajíždět na zastávku Rudník pošta.

Od příštího týdne by mělo být zřízeno spojení Rudník Čistá, kde budou čekat spoje z Trutnova a Vrchlabí.

O změnách Vás budeme neprodleně informovat.

Výlukový jízdní řád

 


19. 4. 2016

Úplná uzavírka mostu 14-067 v Mladých Bukách


Dnes ve 14,00 hodin dojde k úplné uzavírce mostu č. 14 – 067 v Mladých Bukách na silnici I/14. Bylo zjištěno statikem, že došlo k prasknutí mostní opěry a únosnost mostu je tudíž nulová.

Integrovaný záchranný systém je o situaci plně informován.

Do doby stanovení objízdných tras bude provizorní objízdná trasa vedena po silnici II/296 Svoboda nad Úpou a II/297 Janské Lázně – Černý Důl Čistá.

ŘSD ČR zároveň projednává provizorní podepření havarijního mostu. Poté bude možné pustit osobní dopravu na původní trasu. Objízdné trasy pro nákladní dopravu budou platné až do doby zprovoznění nového mostu.

O všech nových skutečnostech vás budeme průběžně informovat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s oznámenou uzavírkou mostu v Mladých Bukách projednal OU zajištění autobusové dopravy. Do ODVOLÁNÍ budou autobusy z objízdné trasy zajíždět do Rudníku k poště z obou směrů. Úsek Javorník – pošta nebude obsluhován. Je třeba počítat se zpožděním. Pro případ, že nebude provizorně zprovozněn most pro autobusovou dopravu, jedná OÚ  s Krajským úřadem o zajištění kyvadlového spoje Rudník, Javorník – Rudník, pošta  - Čistá, kde budou čekat spoje z Vrchlabí a Trutnova.


15. 4. 2016

Změna ceny vodného a stočného od 1.1.2016


Od 1.1.2016 platí nová cena vodného a stočného pro obec Rudník

vodné  28,34 + 15% DPH = 32,59 Kč/m3

stočné 20,50 + 15% DPH = 23,58 Kč/m3

CELKEM                          56,17 Kč/m3 

článek z rudnických novin říjen 2015      


17. 2. 2016
Zprávy

Stránka

Starší aktuality najdete zde