Navigace

Obsah

Stránka

Zprávy

Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"


Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1. 6. 2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru Vaší obce. Právní titul umístění sítí vyplývá z řady právních předpisů.

Zájmem naší společnosti, všech poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří její infrastrukturu využívají nebo mohou využívat, ale i zájmem zákazníků telekomunikačních služeb je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací či jinými zásahy.

Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.

Naše společnost je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site

Stejně tak bychom Vás rádi upozornili na nebezpečí poškození nadzemní sítě při průjezdu I zemědělské nebo stavební techniky s nesklopenými součástmi zasahujícími do výšky.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Příloha


22. 1. 2016

Jak získat kotlíkovou dotaci v Královéhradeckém kraji?


kominKrálovéhradecký kraj se připravuje na novou vlnu kotlíkových dotací. V následujícím dvouletém období může mezi obyvatele rozdělit až 200 milionů korun. Jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat? Veřejnosti poradí informační semináře, které se budou konat na patnácti místech po celém kraji.

Termíny seminářů - kotlíková dotace


2. 11. 2015

Odstávka vodovodu 2.10.2015 v Terezíně


Informace v příloze.

zde ke stažení


2. 10. 2015

Uzavírka mostu M-17 Bolkov


Uzavírka mostu M-17 Bolkov ( za hospodou U Trejbalů) 

Ve dnech 21.9.2015 – 15.11.2015 bude zcela uzavřen mostní objekt M-17 Bolkov z důvodu stavebních úprav.

Technologie opravy mostu si vyžádá úplnou uzavírku dopravy přes výše uvedený most.

Pro pěší bude umístěna lávka přes vodoteč. Přes veškerou snahu se nepodařilo stanovit objízdnou trasu pro veřejnost a oblast bude pro dopravu zcela uzavřena.

Pro vozidla integrovaného záchranného systému je připravena objízdná trasa převážně po polních a lesních komunikacích a nezpevněném terénu.

Uzavírka komunikace a dopravně inženýrská opatření byla odsouhlasena a stanovena příslušnými orgány státní správy. 

Stavební povolení na stavbu „Oprava mostu M-17“ v katastrálním území Bolkov, Obec Rudník vydáno dne 19.8.2015 pod číslem jednacím SÚ/5678/2015-6


16. 9. 2015

Ukončení mimořádných klimatických podmínek


Dnem 18.08.2015 ukončuje Královéhradecký kraj mimořádná opatření, která trvala po dva týdny. Rozhodnutím o ukončení mimořádných klimatických podmínek se odvolává předchozí rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje. Ruší se například zákaz rozdělávání ohně a kouření ve volné přírodě. Rozhodnutí o vyhlášení bylo vydáno 7. srpna 2015, preventivní opatření však už 3. srpna 2015. To vše kvůli výraznému období sucha a horka. Během této doby museli hasiči vyjíždět k nespočtu případů požáru polí, nebo lesních ploch. V současném počasí a s ohledem na další meteorologické předpovědi se období mimořádných klimatických podmínek ukončuje.


20. 8. 2015

Geachte bezoekers van de gemeente Rudnik


Door de regio bestuurders van kralovehradecky kraj is besloten dat door de hevig droge weersomstandigheden het ten strengste verboden is om een open vuur te stoken. Ook wordt U gevraagd om op te letten met sigaretten peuken, gooi die niet zomaar op de grond. Er is extreem gevaar voor brand, aangezien alles al weken zeer droog is. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en oplettendheid. Gemeente Rudnik.


10. 8. 2015

Výběrové řízení - Hostinné


Město Hostinné vypsalo výběrového řízení na obsazení dvou míst na odboru investic a majetku Městského úřadu v Hostinném. Více v příloze. zde ke stažení


4. 8. 2015

Kompostéry pro občany


Výdej kompostérů

Upozorňujeme občany, že stále mají možnost si bezplatně vyzvednout kompostéry. Nabídka se vztahuje i na chataře a chalupáře. 

Obec Rudník pořídila pro své občany kompostéry o objemu 900 litrů postačující pro zahrady o velikosti 1300 m2.

Kompostéry o objemu 400 litrů postačující pro zahrady o velikosti 450 m2.

Kompostéry budou občanům předány do bezplatné zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce a po 5 letech udržitelnosti projektu přejdou do vlastnictví občanů.

Kompostéry je možné vyzvednout na Obecním úřadě – majetkový odbor v době úředních hodin. 

Majitelé větších zahrad mají možnost využít i dvou kompostérů.


29. 6. 2015

Tisková zpráva SMO Krkonoše


V příloze naleznete informace k turistickému vyžití pro rodiny s dětmi v Krkonoších a Podkrkonoší

zde ke stažení


17. 6. 2015

Kanalizace Rudník - I. etapa Arnultovice


Dne 25. 9. 2014 29. Proběhlo Zasedání zastupitelstva obce Rudník, kde zastupitelstvo obce rozhodlo nerealizovat investiční akci „Kanalizace - Rudník I. Etapa Arnultovice“ a odstoupit od žádosti a Registračního listu o poskytnutí dotace k projektu „Rudník – kanalizace“. Důvodem tohoto rozhodnutí je zejména obava z nedodržení termínu realizace ve lhůtě stanovené SFŽP (do 30. 9. 2015), který nelze vzhledem ke  končícímu programovému období prodloužit a dále snížení poskytnuté dotace z Operačního programu Životního prostředí o 25 %, tj. o cca. 6 mil. Kč.

V současné době končí programové období pro rok 2007-2013 a probíhá příprava nového období pro rok 2014-2020. Pro budoucí programové období 2014-2020 je předpokládána dotace z  operačního programu životní prostředí ve výši 85-100%.

Pevně věříme, že se nám podaří v příštím dotačním období  projekt kanalizace realizovat v rozšířené variantě o domovní přípojky i odkanalizování  další části obce Rudník.


8. 10. 2014
Zprávy

Stránka

Starší aktuality najdete zde