Navigace

Obsah

Kontrolní výbor zastupitelstva

Organizační zařazení

Obec Rudník > Zastupitelstvo
Adresy
Rudník 51, 54372 Rudník

KONTROLNÍ VÝBOR


činnost a úkoly stanovené dle zák.č.128/2000 Sb., §119 odst.2, písm.a,b, ve znění pozdějších předpisů

 

Kontrolní výbor kontroluje:

  • plnění usnesení zastupitelstva obce
  • dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  • dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a uplatňování postihů za jejich neplnění
  • realizaci opatření přijatých k návrhům a peticím občanů
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 

Účel kontrolní činnosti:

Hlavním účelem kontrolní činnosti obce je prověřování hospodárného využívání veřejných prostředků a majetku, plnění úkolů samosprávy, dodržování právních předpisů, efektivnosti činnosti právnických osob, zařízení a zaměstnanců obce, náročnosti jejich řízení a řádného fungování všech orgánů obce.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 

Používané doklady:

  • originální doklady
  • výpisy, opisy, fotokopie a diskety
  • zápisy o skutečném stavu /protokol-záznam/ zpracovaný na základě okamžitého skutečného stavu

Zápis o výsledku smí obsahovat jen ověřené skutečnosti věrohodně doložené, nikoliv vydedukované. Nesmí obsahovat domněnky, úvahy, dohady a nepravdivé skutečnosti. Vždy se uvádějí příslušné doklady, o které se opírá kontrolní zjištění.

 

Za činnost kontrolního výboru zodpovídá předseda

Kontaktní spojení

Osoby

JménoFunkceTelefon
Stuchlík Jiří, Ing
Volba pro Rudník, SNK
Předseda
Jerjeová Alena
Volba pro Rudník, SNK
Člen
Malínská Erika
Volba pro Rudník, SNK
člen