Navigace

Obsah

Výzva k podání nabídek

Typ: ostatní
Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem "Výstavba humanitárního skladu pro SDH Rudník-Arnultovice"

Výstavba humanitárního skladu pro SDH Rudník-Arnultovice. V přístavbě se bude nacházet sklad materiálu, humanitární sklad a sklad hasičské výzbroje.

Realizace dle projektové dokumentace z dubna 2018, zhotovitel Bc. Jan Zmátlík.

Termín realizace zakázky : 1.3.2019-31.7.2019

Termín pro podání nabídek 14.11.2018 do 14:00 hodin

Dodatečné informace :

Otázky a odpovědi účastníků zadávacího řízení

Výzva k podání nabídek

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Seznam poddodavatelů

Výkaz výměr

Smlouva o dílo

Projektová dokumentace :

Průvodní zpráva projektové dokumentace

Souhrnná zpráva

technická zpráva

Situace širších vztahů

Celkový situační výkres

Půdorys základů

Půdorys 1 NP

Bourané

Krov

Řez

Pohledy

 


Přílohy

Vytvořeno: 25. 9. 2018
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018 15:15
Autor: Ing. Martina Jirásková