Navigace

Obsah

Výzva k podání nabídek

Typ: ostatní
Výzva pro podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem : Optimalizace vodního režimu v územní působnosti obce Rudník - studie proveditelnosti

Termín pro podání nabídek 2.9.2019 do 16:00 hodin

předpokládaná hodnota zakázky 400 000,- Kč bez DPH

Výzva k podání nabídky

krycí list nabídky

výkaz výměr

seznam poddodavatelů

čestné prohlášení

Návrh protipovodňových opatření NaturaServis s.r.o.

 


Přílohy

Vytvořeno: 13. 8. 2019
Poslední aktualizace: 15. 8. 2019 13:47
Autor: Ing. Martina Jirásková