Navigace

Obsah

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu

Typ: ostatní
Výstavba sportovního hřiště při ZŠ Rudník
Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Na základě rozhodnutí zadavatele, dle bodu 12. Výzvy k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

s názvem „ Výstavba sportovního hřiště při ZŠ Rudník“ oznamujeme zrušení veřejné zakázky bez udání

důvodu okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele

 

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu s názvem "Výstavba sportovního hřiště při ZŠ Rudník"

Termín realizace 15.6.2017 - 31.8.2017

termín podání nabídek 29.5.2017 v 16:15 h

Při zpracování nabídek jsou přípustné varianty :

1) materiál povrchu hřiště a běžeká dráha - umělá tráva s křemičitým vsypem

2) materiál povrchu hřiště umělá tráva s křemičitým vsypem, běžecká dráha - umělý polyuretan určený pro venkovní sportoviště

výzva k podání nabídek

krycí list k variantě 1)

krycí list k variantě 2)

položkový rozpočet k variantě 1)

položkový rozpočet k variantě 2)

čestné prohlášení

seznam subdodavatelů

návrh smlouvy o dílo

technická zpráva

situační výkres širších vztahů

celkový situační výkres

koordinační situační výkres

katastrální situační výkres

půdorys řez

řez plotem s opěrkou

oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky

 


Přílohy

Vytvořeno: 12. 5. 2017
Poslední aktualizace: 24. 5. 2017 09:43
Autor: Ing. Martina Jirásková