Navigace

Obsah

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu

Typ: ostatní
Výstavba tenisových kurtů
Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Na základě rozhodnutí zadavatele, dle bodu 12. Výzvy k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

s názvem „ Výstavba tenisových kurtů Rudník“ oznamujeme zrušení veřejné zakázky bez udání důvodu

okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele

 

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem "Výstavba tenisových kurtů Rudník"

termín realizace 15.6.2017-31.10.2017

termín pro podání nabídek 29.5.2017 do 16:15 h

výzva k podání nabídek

návrh smlouvy o dílo

krycí list

čestné prohlášení

seznam subdodavatelů

výkaz výměr

technická zpráva

katastrální situační výkres

situační výkres širších vztahů

celkový situační výkres

půdprys řez a pohledy

koordinační situace

Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky


Přílohy

Vytvořeno: 12. 5. 2017
Poslední aktualizace: 24. 5. 2017 09:41
Autor: Ing. Martina Jirásková