Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Asanace sesuvu na p.p.č. 5145 v k.ú. Rudník

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

opžp

Dne 27.10.2015 na 10. zasedání  Zastupitelstva obce Rudník bylo schváleno přijetí dotace za Státního fondu životního prostředí ČR.

Prioritní osa : 6  – zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory : 6.6. – prevence sesuvů a skalních řícení

Název projektu :  Asanace sesuvu na p.p.č. 5145 v KÚ Rudník

K sesuvu svahu došlo v souvislosti s dešťovými srážkami v červnu 2013. Vzhledem ke skutečnosti, že sesuv byl stále aktivní a docházelo k sesouvání zeminy po krajích odtrhů, byla posouzena naléhavost opatření vedoucích ke stabilizaci sesuvu.

Stabilizační opatření spočívala v odtěžení spodní části sesuvu a úprava sklonu. Na horní a boční straně odtrhu byl vyhlouben kotvící příkop 500x300 mm do něhož se zakotvila protierozní rohož. Ve vytvořeném korytě na spojnici odkrytého podloží a boční akumulace je zhotoven odvodňovací příkop. Dešťové vody z příkopu jsou svedeny do typové betonové horské vpusti.

Způsobilé výdaje projektu :  2 164 452,- Kč

85% podpory z Fondu Soudržnosti ve výši  1 839 784,20 Kč

5% podpory ze Státního fondu životního prostředí ve výši  108 222,60 Kč

Vlastní zdroje obce Rudník ve výši   216 445,20 Kč.

Asanační práce provedla firma EUROVIA CS, a.s. v termínu od 15.9.2015 do 6.11.2015

sesuv před asanací

průběh asanace

průběh asanace 2.

 

 

Přílohy

sesuv.jpg

sesuv.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 377,71 kB

DSCN3240.JPG

DSCN3240.JPG
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 888,16 kB

P9220972.JPG

P9220972.JPG
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 3,21 MB
Datum vložení: 2. 5. 2016 15:47
Autor:

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kde nás najdete