Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rudník

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Seznam obnovených památek :

Křížky byly restaurovány za pomoci dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova, z dotačního titulu 4.Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.

Dotace byla poskytnuta ve výši 70 % z celkových uznatelných nákladů.

Restaurátorské práce byly odvedeny firmou Kamenictví Karel Sobotka, Dvůr Králové nad Labem.

Celkové náklady na restaurování památek ve výši 320 000,- Kč

Restaurátorské práce započaly 1.11.2015 a zrestautrované památky byly předány obci Rudník dne 29.3.2016

 

Pískovcový kříž u kostela Sv. Martina, pozdně barokní památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a její autor je neznámý. Byla vytvořena z popudu místních dobrodinců a vztyčena 30.8. 1793. Památka je umístěna na volně přístupném prostranství, mírně vpravo od přístupové cesty vedoucí ke kostelu zasvěcenému Sv.  Martinovi, před hřbitovní zdí.

Klugův kříž, památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce. Byla vztyčena nákladem zbožného obyvatele z Heřmanových Sejfů – Johana Adama Klugeho v roce 1845 a její autor je neznámý. Pískovcový kříž je umístěn vpravo, vedle dnes již zaniklé cesty vedoucí ke stávající budově školy, v ostrém svahovém převýšení. Jedná se o pískovcovou vertikální památku. 

Rűckerův kříž, kamenná památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného  pískovce a vrcholový kříž je odlit ze železné litiny. Její autor je neznámý. Byla vztyčena nákladem místních dobrodinců z Heřmanových Sejfů Johanna a Marie Rűckerovými v roce 1872. To dokládá i nápis na čelní stěně podstavce.

Podstavec sochy Sv. Jana Nepomuckého, památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a její autor je neznámý. Byla vytvořena a vztyčena pravděpodobně v první polovině 19. Století zdejší vrchností. Památka je zasvěcena Sv. Janu Nepomuckému.

Klugův kříž před zahájením restaurátorských prací

Klugův kříž po ukončení restaurátorských prací

podstavec sochy Sv. Jana Nepomuckého před započetím restaurátorských prací

podstavec sochy Sv. Jana Nepomuckého po ukončení restaurátorských prací

Pískovcový kříž u kostela Sv. Martina v Javorníku před započetím restaurátorských prací

pískovcový kříž u kostela Sv. Martina v Javorníku po ukončení restaurátorských prací

Rückerův kříž před započetím restaurátorských prací

Rückerův kříž po ukončení restaurátorských prací

Přílohy

Klugův Kříž.jpg

Klugův Kříž.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 277,07 kB

DSC_0414.JPG

DSC_0414.JPG
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 2,3 MB

Podstavec J.Nepomuckého.jpg

Podstavec J.Nepomuckého.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 409,49 kB

DSC_0420.JPG

DSC_0420.JPG
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 2,35 MB

Pískovcový kříž.jpg

Pískovcový kříž.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 238,08 kB

DSC_0423.JPG

DSC_0423.JPG
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 2,32 MB

Rűckerův kříž.jpg

Rűckerův kříž.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 286,53 kB

DSC_0417.JPG

DSC_0417.JPG
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 2,37 MB
Datum vložení: 29. 4. 2016 12:30
Autor:

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kde nás najdete