Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Revitalizace veřejné budovy č.p. 56 v Rudníku

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

opžp

Revitalizace veřejné budovy
č. p. 56 v Rudníku
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti
a Státním fondem Životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí
Akceptační číslo projektu 14210453
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Cílem projektu je zateplení obvodových stěn u administrativní budovy
č.p. 56 v Rudníku, zateplení střechy a výměna výplní otvoru.
Realizací projektu došlo ke snížení spotřeby energie o 235,4 GJ/rok
na vytápění zlepšením tepelně technických vlastností obálky budovy
a snížení provozních nákladů.
Projekt přispívá ke zlepšení životního prostředí.
Celkové uznatelné náklady na akci činí............................... 1 518 126,00 Kč
Z toho příspěvek z Fondu Evropské unie........................... 1 290 407,10 Kč
Příspěvek SFŽP ČR................................................................... 75 906,30 Kč
Příspěvek Obce Rudník ve výši.............................................. 151 812,60 Kč
Rok zahájení projektu: 2016
Rok dokončení projektu: 2016

Přílohy

logo.png

logo.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 3,44 kB
Datum vložení: 28. 4. 2016 10:36
Autor:

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kde nás najdete