Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Finanční výbor zastupitelstva

Činnost a úkoly stanovené dle zák.č.128/2000 Sb., §119 odst.2, písm.a,b, ve znění pozdějších předpisů

 

Finanční výbor kontroluje:

  • hospodaření obce, PO podle schváleného rozpočtu, nakládání s obecním majetkem
  • využívání všech možností tvorby rozpočtových příjmů pro zajištění hlavních potřeb obce
  • plnění úkolů právnickými osobami a zařízeními, pro něž byly obcí zřízeny, zejména jejich hospodaření s rozpočtem, využívání všech možností rozpočtových příjmů a úspor ve výdajové části rozpočtu.
  • opatření přijatých k nedostatkům zjištěným auditem
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 

Používané doklady finančního výboru:

  • originální doklady
  • výpisy, opisy, fotokopie
  • zápisy o skutečném stavu/ protokol- záznam/ zpracovaný na základě okamžitého skutečného stavu

Hlavním úkolem je sestavení rozpočtu/ rozpočtového provizoria/, vyhledávání fin. zdrojů a jejich účelné využívání, podávání návrhů na změny v rozpočtu apod.

O provedené kontrole pořídí finanční výbor zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož se kontrola týkala

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala

Zápis o výsledku smí obsahovat jen ověřené skutečnosti věrohodně doložené, nikoliv vydedukované. Nesmí obsahovat domněnky, úvahy, dohady a nepravdivé skutečnosti. Vždy se uvádějí příslušné doklady, o které se opírá kontrolní zjištění.

 

Za činnost finančního výboru zodpovídá předseda

Adresa

Rudník 56
54372, Rudník

Osoby

Hampl Luboš, DiS.

Politická příslušnost: SPOT30
Předseda
E-mail: hampl@rudnik.cz

Fejglová Kateřina, Mgr.

Politická příslušnost: SPOT 30
Člen

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kde nás najdete