Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Kontrolní výbor zastupitelstva

Činnost a úkoly stanovené dle zák.č.128/2000 Sb., §119 odst.2, písm.a,b, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní výbor kontroluje:

  • plnění usnesení zastupitelstva obce
  • dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
  • dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a uplatňování postihů za jejich neplnění
  • realizaci opatření přijatých k návrhům a peticím občanů
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 

Účel kontrolní činnosti:

Hlavním účelem kontrolní činnosti obce je prověřování hospodárného využívání veřejných prostředků a majetku, plnění úkolů samosprávy, dodržování právních předpisů, efektivnosti činnosti právnických osob, zařízení a zaměstnanců obce, náročnosti jejich řízení a řádného fungování všech orgánů obce.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 

Používané doklady:

  • originální doklady
  • výpisy, opisy, fotokopie a diskety
  • zápisy o skutečném stavu /protokol-záznam/ zpracovaný na základě okamžitého skutečného stavu

Zápis o výsledku smí obsahovat jen ověřené skutečnosti věrohodně doložené, nikoliv vydedukované. Nesmí obsahovat domněnky, úvahy, dohady a nepravdivé skutečnosti. Vždy se uvádějí příslušné doklady, o které se opírá kontrolní zjištění.

 

Za činnost kontrolního výboru zodpovídá předseda

Adresa

Rudník 56
54372, Rudník

Osoby

Folberger Petr

Politická příslušnost: Sdružení nezávislých
Předseda

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kde nás najdete