Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Profil zadavatele ja povinný na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Vyhlášky č. 133/2012 Sb. o náležitostech profilu zadavatele a je jím myšlena konkrétní adresa elektronického nástroje v siti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. 

Obec Rudník využila certifikovaných stránek portálu 

https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2973.html 

 Původní profil zadavatele profil zadavatele

Výzva k podání nabídek

Datum: 13. 8. 2019

Výzva pro podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem : Optimalizace vodního režimu v územní působnosti obce Rudník - studie proveditelnosti

Výzva k podání nabídek

Datum: 6. 3. 2019

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka a montáž prvků workoutového hřiště"

Výzva k podání nabídek

Datum: 6. 3. 2019

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem Výstavba pumptrackové dráhy

Výzva k podání nabídek

Datum: 25. 9. 2018

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem "Výstavba humanitárního skladu pro SDH Rudník-Arnultovice"

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu

Datum: 17. 9. 2018

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem "Administrace dotace a dotační management k akci Cyklostezka Rudník

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu

Datum: 21. 6. 2018

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem "Obnova dětského hřiště při Mateřské škole Rudník"

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu

Datum: 29. 5. 2018

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka terénního vozidla v provedení pick-up pro lesního hospodáře"

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu

Datum: 22. 6. 2017

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem "Výstavba tenisových kurtů Rudník"

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

Datum: 22. 6. 2017

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem "Výstavba sportovního hřiště při ZŠ Rudník"

Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Datum: 24. 5. 2017

Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky s názvem "Výstavba sportovního hřiště při ZŠ Rudník"

Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Datum: 24. 5. 2017

Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky s názvem Výstavba tenisových kurtů Rudník"

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu

Datum: 12. 5. 2017

Výstavba sportovního hřiště při ZŠ Rudník
Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu

Datum: 12. 5. 2017

Výstavba tenisových kurtů
Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek

Datum: 12. 5. 2017

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce kotelny ZŠ Rudník č.p. 407"

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu

Datum: 14. 3. 2017

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu s názvem "Oprava stávající ohradní zdi okolo kostela Sv.Martina v Javorníku".
Termín pro podání nabídek 26.4.2017 do 16:00 hodin.

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

Datum: 14. 3. 2017

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem "oprava komunikace - Rudnická rokle k.ú. Rudník a komunikace na p.p.č. 1815/1 k.ú. Rudník
Termín pro podání nabídek je 29.3.2017 do 16 hodin

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu - výměna výplní

Datum: 29. 4. 2016

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem : výměna výplní stavebních otvorů v nemovitostech č.p. 406, 407 v Rudníku
Termín pro podání nabídek : 16.5.2016 do 16:00 hodin
Dne 6.5.2016 byl vložen soubor s dodatečnými informacemi

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu - obnova místní komunikace

Datum: 29. 4. 2016

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem : Obnova místní komunikace na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice
Termín pro podání nabídek : 16.5.2016 v 16:00 hodin

Výzva k podání nabídky - obnova křížků

Datum: 17. 8. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem : "Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rudník"
Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce drobných sakrálních staveb v obci Rudník.
- Klugův kříž
- Ruckerův kříž
- Pískovcový kříž u kostela Sv. Martina
- Podstavec sochy Sv. Jana Nepomuckého
Termín pro podání nabídek 2.9.2015 do 16.00 hodin

Výzva k podání nabídky stavební dozor

Datum: 10. 7. 2015

Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu s názvem : " Stavební dozor investora na akci : Asanace sesuvu p.p.č. 5145 v k.ú. Rudník"
Termín zahájení stavby : 1.9.2015
Termín dokončení stavby : 31.10.2015
Lhůta pro podání nabídek 22.7.2015 v 16 hodin

Výzva k podání nabídky Lesní hospodářský plán

Datum: 12. 6. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem "Vyhotovení Lesního hospodářského plánu s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026".
Termín realizace : září 2015 až červen 2016.
Termín pro podání nbaídek : 24.8.2015 v 16 hodin

Výzva k podání nabídky projekt kanalizace

Datum: 11. 6. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace stavby kanalizace - II. etapa Rudník-Terezín-Pošta.

Výzva k podání nabídky oprava komunikace Barandov

Datum: 10. 6. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem " Oprava komunikace - Barandov".
Komunikace p.p.č. 2885/1, 2885/2 v katastrálním území obce Rudník.
Realizace červenec-srpen 2015.
Termín pro podání nabídek 24.6.2015 v 16 hodin.

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu kotelna

Datum: 7. 5. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem :"Výběr dodavatele - rakonstrukce kotelny DPS Rudník č.p. 75"
Termín pro podání nabídek 26.5.2015 v 14:00 hodin

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu přechody

Datum: 7. 5. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem : "Přechody pro chodce na silnici II/325 v Rudníku.
Termín pro podání nabídky : 26.5.2015 v 13:30 hodin

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu TDI

Datum: 7. 5. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem : "Stavební dozor investora na akci : Stavební úpravy a technické zhodnocení mostních objektů poškozených povodní v červnu 2013".
Termín pro podání nabídek : 18.5.2015 do 17.00 hodin

Výzva k podání nabídky - oprava mostních objektů 2 část

Datum: 28. 4. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu "Výběr zhotovitele - opravy mostních objektů v katastrálním území obce Rudník" Předmětem zakázky je oprava mostních objektů : most M-4 u Medlíkových č.p. 359, most M-5 k rokli, most M-7 u Kasnarů, M-18 u č.p. 266, č.p. 267. Katastrální území obce Rudník. Rozsah oprav dle zpracované projektové dokumentace, která je nedílnou součástí výzvy.
Dne 28.4.2013 opraven výkaz výměr u mostního objektu M-7 položka č. 41 nátěry syntetické tesařských konstrukcí lazurovacím lakem 2 x lakování, opraveno z původního výkazu výměr 169,095 m2 na 200,900 m2.
Přidána příloha M7 opravený výkaz výměr

Zhotovitel rekonstrukce veřejného osvětlení

Datum: 13. 4. 2015

Výzva k podání nabídky malého rozsahu "Výběr zhotovitele - rekonstrukce veřejného osvětlení v Rudníku-Terezín".
Předmětem zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Rudník - Terezín.
Jedná se o úsek od čp. 441 u fotbalového hřiště až po čp. 311 u firmy AVON.

Výzva k podání nabídky - oprava mostních objektů

Datum: 2. 4. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu "Výběr zhotovitele - opravy mostních objektů v katastrálním území obce Rudník" Předmětem zakázky je oprava mostních objektů : most M-1 u obecního úřadu č.p. 51, M-2 most k bývalému koupališti, M-3 most u Srnových č.p. 209. Katastrální území obce Rudník. Rozsah oprav dle zpracované projektové dokumentace, která je nedílnou součástí výzvy.

Výzva k podání nabídky - Modernizace sociálního zázemí

Datum: 11. 3. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem "modernizace sociálního zázemí hasičské zbrojnice čp.32 v Arnultovice"

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

Datum: 30. 1. 2015

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu "Výběr dodavatele - výměna výplní stavebních otvorů v nemovitostech č.p. 51, č.p. 406, č.p. 401 v Rudníku"

Výzva k podání nabídky - dodavatel stolů a židlí

Datum: 17. 10. 2014

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu "Výběr dodavatele - stolů a židlí do budovy č.p. 32, kulturní dům (hasičárna) Rudník-Arnultovice"
Termín pro podání nabídek 22.10.2014 do 17 hodin

Výzva k podání nabídky - oprava podlahy č.p. 32

Datum: 7. 6. 2014

předmětem zakázky je oprava podlahy v budově č.p. 32 ( kulturní dům-hasičárna) Rudník- Arnultovice. Oprava stěrkování podkladu cca 133 m2. Dodávka vinylové krytiny (lepená) o síle 2,5 mm cca 142 m2. Její pokládka včetně lepidla cca 133 m2. Lištování 48 bm, doprava a manipulace. Výměry jsou pouze orientační.
Lhůta pro podání nabídek končí 14.7.2014 v 16.00 hodin

Zhotovitel projektové dokumentace mostních objektů

Datum: 12. 2. 2014

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu "Výběr zhotovitele projektové dokumentace mostních objektů v katastrálním území obce Rudník, Rudník-Arnultovice, Rudník-Bolkov, Rudník-Javorník".
Předmětem zakázky je zhotovení studie, projektové dokumentace pro provedení stavby, zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění inženýrské činnosti pro jednotlivé fáze projektu včetně zajištění stavebního povolení.

Výzva restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Datum: 11. 2. 2014

Výzva k podání nabídky nabídky pro zakázku malého rozsahu "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Rudníku"

Výzva k podání nabídky - Demolice stavby

Datum: 5. 2. 2014

Výzva k podání nabídky - Demolice stavby

Výzva - stavební úpravy zázemí fotbalového stadionu

Datum: 28. 1. 2014

Výzva k podání nabídky stavební zakázky malého rozsahu - stavební úpravy zázemí fotbalového stadionu v Rudníku.

Rudník -rekonstrukce řadových RD

Datum: 19. 8. 2013

Obec Rudník vypisuje veřejnou zakázku"Rudník - Kolonky rekonstrukce a technické zhodnocení rodinných domů.
PD a položkový rozpočet naleznete na projektová dokumentace . Nabídky lze podat do 28.08.2013 do 12.00 hodin. Podrobnosti a příslušné formuláře naleznete v příloze.

Opravy komunikací v Rudníku

Datum: 22. 4. 2013

Obec Rudník vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu "Opravy cest v Rudníku"
Více informací v přílohách

Výběr dodavatele zahradní techniky pro ZŠ

Datum: 9. 4. 2013

Výběr dodavatele zahradní techniky pro Základní školu v Rudníku. Podrobné informace naleznete v příloze.

Výzva k podání nabídky Technický dozor investora

Datum: 5. 2. 2013

Výzva k podání nabídky Technický dozor investora

Výzva k podání nabídky : Kanalizace Rudník

Datum: 13. 12. 2012

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace:
Kanalizace Rudník

Výzva k podání nabídky - Dětské hřiště v obci Rudník

Datum: 12. 11. 2012

Výzva k podání nabídky - Dětské hřiště v obci Rudník

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 8. 8. 2022
jasno 23 °C 12 °C
úterý 9. 8. jasno 24/14 °C
středa 10. 8. oblačno 24/15 °C
čtvrtek 11. 8. jasno 27/15 °C

Mobilní rozhlas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Kde nás najdete