Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Rudník

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Rudník.

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací
období roku 2024 pro obec Rudník

 

Zastupitelstvo obce dne 25.9.2023 schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která odpovídá požadavkům zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů:
Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Znovu byl zaveden koeficient 1,5 pro výpočet daně z nemovitých věcí za stavby pro rodinou rekreaci. Současně byl zaveden "Místní koeficient ve výši 2" dle § 12 platný pro celou obec a všechny typy nemovitostí kromě (A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, B - trvalý travní porost (dříve louka, pastvina, W - ostatní plocha se způsobem využití pozemku neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha a zeleň).

Pro zavedení místního koeficientu zastupitelstvo obce rozhodlo z níže uvedených důvodů:

  1. zlepšit hodnocení obce při získávání dotací
  2. očekávalo se ponížení příjmů ze sdílených daní úpravou rozpočtového určení daní
  3. zajistit si finance na připravované investice do infrastruktury
  4. zařadit se mezi moderní obce, které přijali odpovědnost za své příjmy dle doporučení z Ministerstva financí ČR a finančních poradců.

V prosinci 2023 v rámci schválení úsporného balíčku byla schválena novela, která navíc navýšila sazby daně všech typů nemovitostí. Konečný výsledek je státní navýšení o cca 80%.

V rámci tohoto balíčku byla rovnou schválena také další novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí s platností od 1.1.2025, kde dochází k úpravám, které mimo jiné ovlivní platnost naší současné obecně závazné vyhlášky.

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMKY:

(Ceny pozemků pro účely výpočtu daně z nemovitosti/cena je vždy v Kč za m2)

Druhy pozemků:

A - orná půda, zahrada, ovocný sad, chmelnice, vinice - ceny viz. tabulka
B - trvalý travní porost - ceny viz. tabulka
C - hospodářský les - v obci a katastrálních územích 3,80 Kč/m2
D - rybníky s intenzivním chovem ryb - v obci a katastrálních územích 3,80 Kč/m2
E - zastavěná plocha a nádvoří - v obci a katastrálních územích 0,20 Kč/m2
F - stavební pozemek - v obci a katastrálních územích 2,00 Kč/m2 x koef. dle tabulky
G - ostatní plocha - v obci a katastrálních územích 0,20 Kč/m2
X - zpevněná plocha k podnik. činnosti - zem. prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč/m2
Y - zpevněná plocha k podnikatelské činnosti - ostatní podnikatelská činnost 5,00 Kč/m2

 

Název obce: Rudník

Název KÚ            Kód KÚ     Druhy pozemků     Koef. k pozem.     Místní koef.
                                                       A         B                       F

Rudník                 743429          3,03    3,03                   1,4                          2
Arnultovice         743381          3,06    3,06                   1,4                          2
Bolkov                 743399          1,46    1,46                   1,4                          2
Javorník v Krk.   657875          3,11    3,11                   1,4                          2

Průměrná cena půdy na 1m2 je stanovena ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v                  § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a jedná se o vyhlášku č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ STAVBY:

(Přehled koeficientů pro výpočet daňové povinnosti u jednotlivých staveb a jednotek.)

                 H         I        J        K       L     M    N    O     P   R a Z   V   STU          Místní koef.

Rudník   1,4     1,4     1,5     1,5     1     1     1     1     1     1,4     1      1                      2

  • kód katastrálního území u stavby je stejný jako kódy katastrálního území u pozemků
  • typ/druh stavby je dán kolaudačním rozhodnutí

H - obytný dům,
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu (nemůže být samostatně bez H),
J - stavba k individuální rekreaci vč. rodinných domů takto užívaných,
K - stavba plnící doplňkovou funkci k objektu J (nemůže samostatně existovat),
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu,
M - k podnikání - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství,
N - k podnikání průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba,
O - ostatní podnikatelská činnost,
P - ostatní stavba,
R - byt,
S - samostatný nebytový prostor pro podnikatelskou činnost k typu podnikání M,
T - samostatný nebytový prostor pro podnikatelskou činnost k typu podnikání N,
U - samostatný nebytový prostor pro podnikatelskou činnost k typu podnikání O,
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž,
Z - ostatní samostatný nebytový prostor.

 

Modelový příklad výpočtu nové výše daňe z nemovitostí (výpočet je jen orientační).

Původní výše daně 550,- Kč
Nově stanovená výše daně 1.944,- Kč

Pro výpočet se nejprve použije stanovený místní koeficient 2.
550 x 2 = 1.100,- Kč

Poté je uplatněno navýšení stanovené státem 80%.
1.100,- x 1,8 = 1.980,- Kč (1.944,- Kč - nepřesnost v konečné výši daně je z důvodu zjednodušení výpočtu pro lepší představu, jak se k nové výši daně dopočítat.)

Z výše uvedeného orientačního výpočtu tedy vyplývá, že:

  • Z původní stanovené daně 550,- Kč
  • Se díky místnímu koeficientu 2 zvýší daň o 550,- Kč
  • A díky navýšení státu o 80% se daň zvýší o dalších 844,-Kč

Nová daň z nemovitosti tedy činní 1.944,- Kč.

Datum vložení: 30. 4. 2024 10:23
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2024 10:39
Autor: Správce Webu

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
prudký déšť 20 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 21/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 20/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 16/10 °C

MUNIPOLIS

Senioři

Kde nás najdete