Navigace

Obsah

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí. 

Zprávy

Dotace na výstavbu Sportovního hřiště při Základní škole Rudník

Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj byla poskytnuta dotace na výstavbu Sportovního hřiště při Základní škole Rudník celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace na pořízení dopravního automobilu pro JPO Rudník-Arnultovice

Dotace na pořízení dopravního automobilu pro JPO Rudník-Arnultovice
celý text

ostatní | 9. 11. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková
logo

Poskytnutí daru z Nadace AGROFERT

Poskytnutí daru z Nadace AGROFERT na pořízení vybavení pro zásah jednotky SDH. celý text

ostatní | 13. 6. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace na Výstavbu tenisových kurtů

Dotace na výstavbu tenisových kurtů v obci Rudník celý text

ostatní | 4. 1. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20 pro SDH celý text

ostatní | 4. 1. 2018 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na zhotovení projektové dokumentace k akci "Cyklotrasa Rudník" celý text

ostatní | 6. 12. 2017 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace s názvem "Kanalizace 2.etapa Rudník-Terezín-Pošta" celý text

ostatní | 29. 11. 2017 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na zvýšení akceschopnosti JPO III celý text

ostatní | 23. 11. 2017 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Projektová dokumentace revitalizace sběrného dvora

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého Kraje celý text

ostatní | 4. 1. 2017 | Autor: Ing. Martina Jirásková

dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury byl obci Rudník poskytnut příspěvek na financování přechodů pro chodce na silnici II/325 v rámci zajištění zvýšení bezpečnosti chodců celý text

ostatní | 4. 11. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Rudník, obnova mostů M-8, M-9, M-10 a M-19

Obnova mostů po povodni v červnu 2013 celý text

ostatní | 29. 9. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Obnova mostních objektů po povodních v červnu 2013

Dotace poskytnutá prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013. celý text

ostatní | 24. 6. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Asanace sesuvu na p.p.č. 5145 v k.ú. Rudník

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.
celý text

ostatní | 2. 5. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rudník

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. celý text

ostatní | 29. 4. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Revitalizace veřejné budovy č.p. 56 v Rudníku

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.
celý text

ostatní | 28. 4. 2016 | Autor: Ing. Martina Jirásková

Studie protipovodňových opatření v povodí Čisté

Povodí řeky Čisté bylo silně postiženo při povodňové situaci v roce 2013, kdy prakticky na všech tocích byly překročeny stoleté průtoky a došlo tak ke značným škodám.
Cílem studie protipovodňových opatření v povodí Čisté je zvýšení protipovodňové ochrany obcí primárně výstavbou retenčních prostorů pro transformaci povodňových průtoků v povodí. celý text

ostatní | 4. 4. 2016 | Autor: Správce Webu