Obsah

Rudnické noviny 1/2017

Obsah:

Plánované investice v roce 2017............................. 2
Dluhy, dluhy a zase dluhy ...................................... 3
Den pro prezidenta ............................................... 4
Usnesení zastupitelstva a rady .............................. 5
Rozpočet na rok 2017 ........................................... 7
Povzdech nad klenbou v kostele ........................... 8
Fotogalerie, masopust .......................................... 9
Školní kronika ........................................................10
200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského .....12
SDH Arnultovice ................................................... 13
Fotbal a běžky .......................................................14
Motorky na sněhu ................................................. 15


Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:
P Nedostal jsem RN 1/2017

RN 1_2017

Rudnické noviny 1/2017 

Rudnické noviny speciální číslo k 70 výročí oddílu kopané

POZVÁNKA 


SOBOTA 1.7.2017 od 13 hod. Slavnostní zahájení. 

Pokud Vám nebylo doručeno speciální číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:


P Nedostal jsem RN F/2017

obalka

Rudnické noviny SPECIÁL FOTBAL