Obsah

Rudnické noviny 1/2017

Obsah:

Plánované investice v roce 2017............................. 2
Dluhy, dluhy a zase dluhy ...................................... 3
Den pro prezidenta ............................................... 4
Usnesení zastupitelstva a rady .............................. 5
Rozpočet na rok 2017 ........................................... 7
Povzdech nad klenbou v kostele ........................... 8
Fotogalerie, masopust .......................................... 9
Školní kronika ........................................................10
200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského .....12
SDH Arnultovice ................................................... 13
Fotbal a běžky .......................................................14
Motorky na sněhu ................................................. 15


Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:
P Nedostal jsem RN 1/2017

RN 1_2017

Rudnické noviny 1/2017 
 


Rudnické noviny speciální číslo k 70 výročí oddílu kopané

POZVÁNKA 


SOBOTA 1.7.2017 od 13 hod. Slavnostní zahájení. 

Pokud Vám nebylo doručeno speciální číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:


P Nedostal jsem RN F/2017

obalka

Rudnické noviny SPECIÁL FOTBAL 
 


Rudnické noviny 2/2017

Obsah:

Předáváme žezlo vesnice roku .............................. 1
Územní plán a silnice za Avonem .......................... 3
PArkování na sídlišti v Terezíně ............................. 4
Případ z června 1945 UZAVŘEN ............................ 5
Tešnovská přehrada téměř stoletá ......................... 6
Výlet klubu důchodců, mladí hasiči ........................ 7
Školní kronika ....................................................... 8
Den dětí, hasiči JPO III. ..........................................10
Cross country open 2017 ........................................11
SDH Arnultovice ................................................... 13


Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:
P Nedostal jsem RN 2/2017

Rudnické noviny 2/2017

Rudnické noviny 2/2017 
Příloha RN 2/2017
 


Rudnické noviny 3/2017

Obsah:

Ukončené investiční akce v ZŠ .............................. 2
Volby 2017 a silnice za Avonem ............................ 3
Usnesení z jednání ZO a RO ................................. 5
Dědictví kantorů, oprava kostela sv.Václava .......... 7
Den otců 2017 a Divilidi podzimní akce ................. 8
Jubilejní Svatováclavské slavnosti ......................... 9
Devadesát devět let od vzniku Československé
republiky, vzkazy žáků do budoucnosti ..................10
Selské klání, Den s přírodou .................................11
Zprávy ze školky a školy .......................................12
Arnultovičtí hasiči .................................................14
O putovní pohár Rudnické rokle ............................15


Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:
P Nedostal jsem RN 3/2017

Rudnické noviny 3/2017

Rudnické noviny 3/2017
 


Rudnické noviny 4/2017

Obsah:
Další prominentní návštěva-hejtman ..................... 1
Zimní údržba komunikací ...................................... 2
10 otázek Petr Boháč ........................................... 3
Volby 2018 a Projekt Odolná obec ........................ 4
Co s ním? (evangelický kostel na Bolkově) ........... 5
Halloweenská stezka ............................................ 7
Zprávy ze školky a školy ..................................8 - 10
Příběh praporu .....................................................11
JPO III. a Divilidi ...................................................12
Vánoční čas .........................................................13
Fotbalové skromný jubilejní rok ............................14
stolní tenis TJ Rudník v roce 2017 ........................15

Usnesení z jednání ZO a RO ........................ v příloze

Pokud Vám nebylo doručeno třetí číslo Rudnických novin do poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu prostřednictvím SMS na číslo 499440201 ve tvaru:
P Nedostal jsem RN 4/2017

RN 4/2017

Rudnické noviny 4/2017
Příloha RN 4/2017