Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Ztráty a nálezy

Nalezené věci

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění - ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolnosti poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (do tří dnů) nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově (jedná se o budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci nebo jím zřízenou institucí) nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli těchto zařízení.

Příslušným pracovištěm, kde je možno odevzdat nálezy, je podatelna Obecního úřadu Rudník, Rudník 51.

Zde je možno odevzdat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, zničené či zkažené (potraviny).

Na podatelně OÚ Rudník se mohou hlásit všichni majitelé ztracených věcí - buď osobně, nebo telefonicky na čísle 499 440 201. Vyzvednout si lze věc pouze osobně po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu a úhradě prokazatelných nákladů spojených s opatrováním nalezené věci včetně nálezného. Vlastník nalezené věci, nebo ten, kdo věc ztratil, se může o věc přihlásit do 3 let od vyhlášení nálezu.

 

Poř.číslo Datum nálezu Nalezená věc Lhůta pro likvidaci
1/2021 10/2021 brašna na kolo

10/2024

       

 

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kde nás najdete