Navigace

Obsah

vesnice roku KHKRudník je Vesnicí Královéhradeckého kraje roku 2016

 

Děkujeme všem za podporu a velký potlesk. Celkem nás oslavovalo 822, z toho 54 zástupců obcí a vyhlašovatelů, 620 dospělých a 148 dětí. Fotky z celého dne jsou ve fotogalerii.
Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2016 - KRAJ TV internetová televize Královéhradeckého kraje

fotofoto rfoto  foto
 Připravujeme DVD se záznamem předávání + fotky. Prodej bude na OÚ nebo při Svatováclavských slavnostech.

Kultura a sport

13.07.2016 - 31.08.2016

Výstava obrazů Z. Štefana

Muzeum Podzemí Krkonoš v Černém Dole otevřelo novou výstavu obrazů Zdeňka Štefana

Městys Černý Důl

Novinky a zprávy

16.08.2016

Elektronická evidence tržeb

Detail Aktuality

24.06.2016

Obnova mostních objektů po povodních v červnu 2013

Dotace poskytnutá prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013.

Detail Přehled poskytnutých dotací

02.05.2016

Asanace sesuvu na p.p.č. 5145 v k.ú. Rudník

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí. Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Detail Přehled poskytnutých dotací