Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Plán rozvoje obce (PRO)

Strategický plán rozvoje obce (dále jen "PRO") je jedním z nejdůležitějších dokumentů rozvoje územních celků. Můžeme si ho představit jako takovou kuchařku, která nás povede k předem vytyčenému cíli bez ohledu na politickou situaci v obci.

Cílem tohoto strategického dokumentu je udržitelný rozvoj Rudníka a jeho podoba v roce 2030 dle současných a budoucích potřeb ze strany obce, státních orgánů a hlavně veřejnosti.

 

Proces tvorby dokumentu má svá pravidla a lze ho rozdělit do tří hlavních částí.

První část se nazývá Analytická.

Zpracovatel PRO (dále jen "zpracovatel") v ní shromáždí informace v klíčových oblastech - území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, občanská vybavenost, životní prostředí, správa obce.

V této části se může zapojit i každý občan dotazníkového šetření a veřejného projednání.

Zásadním momentem pro to, aby vznikl kvalitní rozvojový dokument, je nestrannost zpracovatele, která je zárukou odstranění "provozní slepoty" a objektivnosti posouzení navrhovaných témat k řešení tak, aby nebyla upřednostněna či naopak opomenuta témata důležitá jen pro některé skupiny obyvatel.

Výstupy z této části budou zapracovány do druhé části, tzvn. Strategické.

Ta bude obsahovat "Vizi rozvoje" a klíčové oblasti, strategické cíle, opatření a aktivity, které k cíli povedou.

Třetí částí bude Akční plán, který bude obsahovat klíčové projekty na 1 až 2 roky a nastaví prioritizaci k jednotlivým akcím. A protože nechceme, aby naše strategie ležela v šuplíku, ale chceme, aby to byl dokument živý, je třeba s ním umět také pracovat. Proto bude obsahovat i Implementační část, která bude průběžně hodnotit jeho naplňování. Zároveň by k němu mělo být přihlíženo při každém plánovaném investičním záměru obce, při územním plánování či procesních inovacích.

Celý dokument bude předložen na podzim roku 2023 zastupitelstvu obce Rudník ke schválení a tímto momentem by měl i vstoupit v platnost.

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kde nás najdete