Obec Rudník
Oficiální stránky obce Rudník

Projekty podpořené Královéhradeckým krajem

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí. 

Dotace z fondu Královéhradeckého kraje na projekt "Strategický dokument obce Rudník"

Datum: 5. 1. 2024

Projekt "Strategický dokument obce Rudník"

Dotace z fondu Královéhradeckého kraje na projekt "Zvýšení akceschopnosti JPO Rudník - Arnultovice"

Dotace z fondu Královéhradeckého kraje na projekt "Zvýšení akceschopnosti JPO Rudník - Arnultovice"

Datum: 9. 10. 2023

Záměrem projektu bylo rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C pro členy JPO III.

Královéhradecký kraj

Dotace z fondu Královéhradeckého kraje

Datum: 22. 5. 2023

Poskytnutí dotace z fondu Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj

Dotace poskytnutá z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Datum: 14. 9. 2022

Lezecká stěna Rudník

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na zhotovení projektové dokumentace k akci "Cyklotrasa Rudník"

Datum: 22. 9. 2021

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na zhotovení projektové dokumentace k akci "Cyklotrasa Rudník"

Poskytnutá dotace k akci "Přestupní terminál v obci Rudník"

Datum: 21. 9. 2021

Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj
Program 11703 Integrovaný regionální operační program

Poskytnutá dotace z Operačního programu Zaměstnanost

Datum: 25. 1. 2021

Zaměstnanost Rudník

Poskytnutá dotace k akci "Technické vybavení obce Rudník"

Datum: 21. 12. 2020

Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj

Poskytnutá dotace k akci Venkovní učebna

Datum: 21. 12. 2020

Poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Datum: 29. 6. 2020

Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Hasičský fond Nadace AGROFERT

Datum: 29. 6. 2020

Hasičský fond Nadace AGROFERT poskytl účelově vázanou peněžní částku ve výši 40 000,- Kč na pořízení vybavení pro hasiče

Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Datum: 27. 2. 2020

Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Poskytnutá dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Datum: 4. 12. 2019

Poskytnutá dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Obnova dětského hřiště při Mateřské škole v Rudníku

Datum: 6. 5. 2019

poskytnutá dotace z rozpočtu MMR z programu Podpory a rozvoje venkova

Dotace na výstavbu Sportovního hřiště při Základní škole Rudník

Datum: 14. 11. 2018

Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj byla poskytnuta dotace na výstavbu Sportovního hřiště při Základní škole Rudník

Dotace na pořízení dopravního automobilu pro JPO Rudník-Arnultovice

Datum: 9. 11. 2018

Dotace na pořízení dopravního automobilu pro JPO Rudník-Arnultovice

logo

Poskytnutí daru z Nadace AGROFERT

Datum: 13. 6. 2018

Poskytnutí daru z Nadace AGROFERT na pořízení vybavení pro zásah jednotky SDH.

Dotace na Výstavbu tenisových kurtů

Datum: 4. 1. 2018

Dotace na výstavbu tenisových kurtů v obci Rudník

Dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Datum: 4. 1. 2018

Dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20 pro SDH

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Datum: 6. 12. 2017

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na zhotovení projektové dokumentace k akci "Cyklotrasa Rudník"

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Datum: 29. 11. 2017

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace s názvem "Kanalizace 2.etapa Rudník-Terezín-Pošta"

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Datum: 23. 11. 2017

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na zvýšení akceschopnosti JPO III

Projektová dokumentace revitalizace sběrného dvora

Datum: 4. 1. 2017

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého Kraje

dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Datum: 4. 11. 2016

z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury byl obci Rudník poskytnut příspěvek na financování přechodů pro chodce na silnici II/325 v rámci zajištění zvýšení bezpečnosti chodců

Rudník, obnova mostů M-8, M-9, M-10 a M-19

Datum: 29. 9. 2016

Obnova mostů po povodni v červnu 2013

Obnova mostních objektů po povodních v červnu 2013

Datum: 24. 6. 2016

Dotace poskytnutá prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013.

Asanace sesuvu na p.p.č. 5145 v k.ú. Rudník

Datum: 2. 5. 2016

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rudník

Datum: 29. 4. 2016

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Revitalizace veřejné budovy č.p. 56 v Rudníku

Datum: 28. 4. 2016

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Studie protipovodňových opatření v povodí Čisté

Datum: 4. 4. 2016

Povodí řeky Čisté bylo silně postiženo při povodňové situaci v roce 2013, kdy prakticky na všech tocích byly překročeny stoleté průtoky a došlo tak ke značným škodám.
Cílem studie protipovodňových opatření v povodí Čisté je zvýšení protipovodňové ochrany obcí primárně výstavbou retenčních prostorů pro transformaci povodňových průtoků v povodí.

Plán rozvoje obce (PRO)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odkazy


 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hladinoměry na tocích v obci

Povodňový plán

Firmy v obcioficiální turistické stránky Krkonoš

Svazek obcí Horní Labe

Mas Krkonoše

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kde nás najdete